செய்திகள்

டென்மார்க்கில் GTV தொடர்புகளுக்கு:

globaltamilvisionடென்மார்க்கில் GTV தொலைக்காட்சி தொடர்பான விபரங்களுக்கு தொடர்புகொள்ளவேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம்: 27913671 , E-mail: Gtvdk@tamilvoice.dk.

GTV தொலைக்காட்சிக்கு கரம் கொடுக்க பணம் அனுப்பவேண்டிய வங்கி விபரம்

Vorbasse Hejnsvig Sparekasse : Reg.Nr. 9690 Konto Nr. 00 00 55 3964

முக்கிய குறிப்பு: உங்கள் தொலைபேசி இலக்கத்தை வங்கியில் பணம் செலுத்தும்பொழுது உங்கள் அடையாள இலக்கமாகவும் கரம்கொடுப்பதர்காக நீங்கள் பணம் செலுத்துவதாகவும் (Gave til GTV) பதிவு செய்யவும்.

இலண்டன் வைப்பகத்திற்கு நேரடியாக பணம் அனுப்ப கீழ உள்ள விபரங்களை உபயோகிக்கவும்.

Bank : HSBC – Southgate Branch, 17 The Broadway, Southgate, London N14 6PP
Company Name: GTV Synergy Media Ltd, 72 Chase side , London N14 5PH
Sort Code: 40-06-18
Account No:11495658
IBAN No: GB90MIDL40061811495674
Branch Identifier Code: MIDLGB2142J

மேலதிக விபரங்களுக்கு : www.globaltamilvision.tv