EU resolution: fordømmer LTTE, bekymring over Sri Lankas behandling af tamiler.!

Home » homepage » EU resolution: fordømmer LTTE, bekymring over Sri Lankas behandling af tamiler.!

Det Europæiske Parlament (EP) opfordrede i en resolution torsdag omhandlende situationen i Sri Lanka, til en øjeblikkelig våbenhvile mellem Sri Lankas hær og de Tamilske Tigre, for at få civilbefolkningen væk fra kamp zonen. EP udtrykte sin bekymring over meldinger om alvorlig overbefolkning og ringe forhold i de ”flygtningelejre” som er blevet etableret af Sri Lankas regering men fordømte LTTE for at forhindrer civile i at forlade konflikt området og komme til Sri Lankas regerings ”flygtningelejre”.

EU parlaments medlemmer opfordrede begge sider i konflikten til at respektere den internationale humanitære lov og beskytte og hjælpe civilbefolkningen i kampzonen, såvel som i sikker zonen. Det er i den såkaldte sikkerzone at Sri Lankas hær dagligt beskyder og dræber hundrede vis af flygtninge.

EP forlangte at internationale og nationale hjælpeorganisationer og journalister, som er blevet nægtet adgang af Sri Lankas regering, fuld og uhindret adgang til kampzonen og til flygtninge lejrene.

EP opfordrede ligeledes Sri Lankas regering til at samarbejde med lande og hjælpeorganisationer som er villige til og i stand til at evakuere civile. USA og nogle hjælpeorganisationer har udtrykt deres vilje til at ”evakuere” tamiler fra deres fødebyer, hen til Sri Lankas ”flygtningelejre” og dermed hjælpe Sri Lanka med at bosatte singalesere i tamilske byer. I vestkysten i Wanni området, som blev besat af Sri Lanka sidste år, er der allerede blevet bosat singalesiske bønner som skal dyrke rismarker der.


%d bloggers like this: