Nyheder

Kina blokerer for 2. gang drøftelse af Sri Lanka konflikten i FN`s sikkerhedsråd.

Foto: Inner City PressKina har for anden gang modsat sig, at sætte Sri Lanka konflikt på dagsordnen i FN`s sikkerheds råd. Ifølge Inner City Press har lande som ikke er permanente medlemmer af rådet, her i blandt Østrig, Mexico og Costa Rica anmodet om man på møde d. 26. marts under punktet ” Eventuelt” kan diskutere situationen på Sri Lanka, som fortsat ikke formelt er på rådets dagsorden. Disse medlemmer troede at de havde en aftale med andre rådsmedlemmer, men nu gør Kina kraftigt modstand mod enhver diskussion i rådet om civile på flugt i Sri Lanka pga. krigen. Kina hævder at det ”alene handler om indre anliggender” og ikke en trussel mod international fred og sikkerhed. Inner City Press skriver også at Sri Lankas delegation for FN har taget kontakt til råds medlemmer og bedt dem hævde det samme. Kilde og foto: Inner City Press