Mikkel W. Kaagaard, Sri Lankas nye talsmand i Danmark?

Home » homepage » Mikkel W. Kaagaard, Sri Lankas nye talsmand i Danmark?
Mikkel W. Kaagaard, Sri Lankas nye talsmand i Danmark?

vilippuDen såkaldte Sri Lanka ekspert Mikkel W. Kaagaard har for nylig konkluderet, at tamiler ikke skal have ret til et frit og selvstændigt land og at tamilerne heller ikke engang skal have noget parti med et tamilsk navn. Mikkel W. Kaagaard bruger samme argument som Sri Lankas regering har brugt siden maj i år, hvor de meddelte at de havde nedkæmpet tamilerne.

D.20 august i år sagde Sri Lankas nye FN udsending og udenrigs talsmand Palitha Kohona i et interview til Colombo avisen Daily Mirror, at 54% tamiler bor uden for tamilske områder hvilket er grundlag for, at der ikke er brug for en politisk løsning for tamilerne. Det samme argument bruger Mikkel W. Kaagaard og siger at tamilerne ikke har ret til et selvstændigt land. Den såkaldte Sri Lanka ekspert mørklægger/ignorerer årsagen til at tamilerne er flyttet væk fra deres hjembyer. Nu er der heller ingen tamiler tilbage i Wanni området, da de alle sammen er indespærret i Sri Lankas hærs detentions lejre.

Mikkel W. Kaagaard medtager forkerte tal i sin statistik over hvor tamilerne lever på Øen der kaldes Sri Lanka, for at vise at et stort antal bor udenfor deres oprindelige områder.

Mikkel W. Kaagaard skriver at : “272.560 tamiler bor i Colombo-distriktet, 401.896 tamiler bor i Nuwara Ellya-distriktet, 155.674 tamiler bor i Kandy-distriktet og 173.077 tamiler bor i Badulla-distriktet og så videre. Her har de boet i generationer. Her har de deres hjem, kirker og templer og her tyder alt på, at de ønsker at blive boende. Hvordan passer det ind i kravet om Tamil Ealam?”

Han har her medtaget alle tamilsk talende. Flertallet af dem han nævner er hentet fra Indien af britiske kolonimagter for at arbejde i te plantager. Men når Mikkel W. Kaagaard snakker om tamilernes antal i deres oprindelige område, deler han dem op i flere religiøse gruppe. Dette er den samme strategi som Sri Lanka bruger for at nægte tamilerne rettigheder.

Det undrer at Mikkel W. Kaagaard som skriver at han studerer Sri Lankas, Libanons og Israels historie, ikke har kendskab til at flertallet af jøder også boede udenfor det der i dag hedder Israel, da staten blev udråbt.

Sri Lankas regering kom for nylig med et forslag om at alle partier skal slette ordene TAMIL og EELAM fra deres navn. Det tamilske parti EPDP som støtter regeringen, er blevet tvunget til at stille op til lokalvalget i Jaffna for regeringens parti, fordi partiet havde ordene EELAM i sit navn. Mikkel W. Kaagaard forslår nu følgende ”Jeg ved heller ikke om tamiler bedst kan opnå indflydelse gennem rent tamilske partier eller ved at gå ind i de eksisterende partier. Men på længere sigt tror jeg, at partierne bør være lige så multietniske som landet, da konkurrence mellem etnisk baserede partier altid vil være en kilde til konflikt.”

Det var i øvrigt ikke LTTE der havde Tamileelam i støbeskeen. Tamileelam som et frit land for tamilerne, blev fremlagt af tamilske partier tilbage i 1976 og vedtaget ved valget i 1977. Denne vedtægt var grundlæggende ”bibel” for alle tamilske grupper der kæmpede for tamilernes sag. Derfor hedder flere af grupperne eksempeltvist følgende;

  • Tamil Eelam Liberation Organization (Telo)
  • People’s Liberation Organization of Tamil Eelam (PLOTE)
  • Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)

Det er ikke svært at finde resolutionen/vedtægterne fra 1976, da den er at finde i Mikkel W. Kaagaard`s egen bog fra sidste år, der gav ham titlen som forfatter.

I vedtægten fra 1976 står der også tydeligt hvorledes mindretal skal behandles med respekt i Tamileelam, men Mikkel W. Kaagaard, har åbenbart ikke læst hele denne relolution.

Mikkel W. Kaagaard navngiver gentagne gange de tamiler/danskere, som arbejder for tamilernes sag eller kritiserer Sri Lanka i Danmark og sætter dem i forbindelse til LTTE. Dette udgør en direkte fare for disse tamiler, da Sri Lanka har udtalt at de vil jage tamiler der arbejder imod dem over hele verden.

Mikkel W. Kaagaard `s udtalelse om at “hovedparten af Sri Lankas tamiler levet et hverdagsliv i fred” kan gøre det vanskeligt for de tamiler som har søgt asyl i udlandet for rede deres liv.

Vi bringer her følgende udtalelser fra Mikkel W. Kaagaard, som viser modstand mod tamilernes befrielseskamp eller har samme argument som Sri Lankas regering har, for ikke at indrømme at tamilerne har ret til selvbestemmelse i deres eget land.

Vi har markeret de steder hvor læserne tydeligt kan se den såkaldte Sri Lanka ekspert står i forhold til konflikten på Øen der kaldes Sri Lanka.

Den stat som De Tamilske Tigre havde i støbeskeen, Tamil Eelam, var derimod et rendyrket etnokrati. En stat for tamiler, uden plads til mindretal eller respekt for disse. Mine oplevelser i Sri Lanka har skåret ud i pap hvad jeg allerede vidste på forhånd. Enhver ide om en singalesisk eller tamilsk stat er absurd. Både tamiler, singalesere og muslimer har ret til at være i landet hvor de har boet i århundreder. Samtidig bor de så spredt mellem hinanden (se rejsebrev 1, 2 og 3), at ethvert forsøg på at opdele landet i etnisk ”rene” områder vil medføre ufattelige lidelser.

Lad mig komme med nogle argumenter og faktuelle oplysninger til dem der fortsat mener at Tamil Eelam er den eneste løsning. For det første bor halvdelen af Sri Lankas ca. 3 mio. tamiler i områder som end ikke De Tamilske Tigre har gjort krav på.

Der bor 1.477.271 tamiler uden for det nordøstlige Sri Lanka. Hvordan kan oprettelsen af en tamilsk stat, som de ikke bliver en del af, være en løsning for dem? Tvært imod bliver de efterladt som et endnu mindre mindretal. Ifølge De Tamilske Tigres propaganda forsøger regeringen at udslette tamilerne. Men hvorfor er der så stadig så mange tamiler i det sydvestlige Sri Lanka? Hvorfor er de på intet tidspunkt rejst til det af De Tamilske Tigre kontrollerede område i stort antal? Hvorfor er tusindvis af tamiler fra det nordøstlige Sri Lanka tvært imod rejst til Colombo for at bo, arbejde og uddanne sig?

272.560 tamiler bor i Colombo-distriktet, 401.896 tamiler bor i Nuwara Ellya-distriktet, 155.674 tamiler bor i Kandy-distriktet og 173.077 tamiler bor i Badulla-distriktet og så videre. Her har de boet i generationer. Her har de deres hjem, kirker og templer og her tyder alt på, at de ønsker at blive boende. Hvordan passer det ind i kravet om Tamil Ealam?

Samtidig vil oprettelsen af en tamilsk stat i det nordøstlige Sri Lanka være lige så stor en forbrydelse som omdannelsen af Sri Lanka til en singalesisk stat. Der bor 151.692 muslimer i Trincomalee-distriktet, hvor de med 45,4 % er den største gruppe (tamiler 28,7 %, singalesere 25,4 %). I Amparai-distriktet bor der 244.845 muslimer og her er de med 41,3 % ligeledes den største gruppe (tamiler 18,5 %, singalesere 39,9 %). Med hvilken ret gør De Tamilske Tigre krav på disse områder? Med hvilken ret vil de undertrykke muslimerne på samme måde som singalesiske nationalister vil undertrykke tamilier?

Og hvad med singaleserne i det nordøstlige Sri Lanka, har de ingen rettigheder? Bosættelsespolitikken har ganske vist været uklog og konfliktskabende. Men den har også haft til formål at skabe økonomisk vækst og opdyrkning af ubenyttet jord. Kan man kræve at singaleserne skal forlade området når tamiler i tusindvis samtidig har fået lov til slå sig ned i Colombo?

Der er efter min mening INTET brugbart, realistisk og moralsk forsvarligt alternativ til én samlet stat for alle Sri Lankas etniske grupper. En stat hvor der ikke forekommer nogen form for forskelsbehandling. Det er den eneste løsning som kan sikre, at alle landets borgere kan blive boende hvor de bor, hvis de ønsker det, og samtidig forvente en fair behandling fra statens side.
Der er et stykke vej til dette mål er nået og det vil kræve stor indsats over flere år at nå dertil. Der er eksempelvis brug for at tamiler (og muslimer) igen kommer til at indgå repræsentativt i landets politi og militær. Der er også brug for at tamilerne får mere del i den politiske magt. Om dette bedst sker ved at landet omdannes til en føderation ved jeg ikke. I så fald skal delstaternes mindretals rettigheder i hvert fald sikres. Jeg ved heller ikke om tamiler bedst kan opnå indflydelse gennem rent tamilske partier eller ved at gå ind i de eksisterende partier. Men på længere sigt tror jeg, at partierne bør være lige så multietniske som landet, da konkurrence mellem etnisk baserede partier altid vil være en kilde til konflikt. Det er klart at en forbedret menneskerettighedssituation i Sri Lanka er en nødvendig forudsætning for fredelig politisk kamp. Det er her eksiltamilerne kan gøre en stor og positiv forskel. De kan hjælpe med at skabe og fastholde internationalt pres på Sri Lankas regering. De konkrete mål bør være:

Åbne flygtningelejre med uhindret adgang for humanitære organisationer.
Afskaffelse af terrorlove og ophævelse af undtagelsestilstanden (denne lovgivning gør det næsten umuligt at stoppe politiets og militærets overgreb).
Afholdelse af lokalvalg i de områder hvor sådanne endnu ikke er afholdt.
Afholdelse af parlamentsvalg med internationale observatører.
Militæret overlader opgaven med at sikre ro og orden til politiet.
Uafhængige undersøgelser af begge parters krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser.

Min sidste opfordring til danske tamiler er, at de/I rejser til Sri Lanka og oplever landet med egne øjne. At de/I rejser rundt i forskellige dele af landet og taler med medlemmer af de forskellige etniske grupper. Et mere nuanceret billede af virkeligheden er en nødvendig forudsætning for, at de/I kan bidrage positivt til landets fremtid. Midt i den berettigede harme over regeringens hårdhændede fremfærd under offensiven og den urimelige indespærring af flygtningene, tror jeg, at man samtidig vil kunne få lidt ro i sjælen ved at opleve, hvordan hovedparten af Sri Lankas tamiler levet et hverdagsliv i fred med deres naboer, uanset etnisk tilknytning. Det vil sikkert også kunne dulme lidt af den dårlige samvittighed, som nogen har, over at leve et trygt hverdagsliv i Danmark.


%d bloggers like this: