Tamilsk afstemning.

Home » homepage » Tamilsk afstemning.

Afstemningen handler om herboende tamilers holdning til deres hjemlands politiske situation. I 1976 lavede tamilske politikere efter flere års undertrykkelse, en erklæring som sagde at tamilerne skulle genoprette deres selvstændige land for den tamilsk talende befolkning i deres oprindelige områder. Politikerne gik til parlamentsvalg på den erklæring i 1977 og fik over 80 % af de tamilsk talendes stemmer.

Dansk tamilsk forum, afholder en afstemning blandt herboende tamiler for at af eller bekræfte den fortsatte støtte til erklæringen. Afstemningen bliver holdt søndag den 28 februar. Ifølge Danmarks statistiks databank bor der 7147 Personer som oprindeligt kommer fra øen der kaldes Sri Lanka( Ceylon) i Danmark som er over 18 år, men det er kun dem som har tamilsk som modersmål, deres ægtefælle samt efterkommere, der har stemmeret ved denne afstemning siger Valg komiten fra Dansk Tamilsk Forum.


%d bloggers like this: