Artikler

Trusler og propaganda mod tamilsk afstemningen.

Sri Lanka har med propaganda og trusler forsøgt at skabe frygt blandt de stemmeberettigede ved den tamilske afstemning i Danmark sidste søndag. Propagandaen lød bla. på at de stemmeberettigede skulle betale for at afgive deres stemme og at de som stemte ikke længere ville kunne rejse på ferie til Sri Lanka. Flere af de folk som arbejdede for valg komiteen modtog desuden dødstrusler pr. telefon – hvoraf en kan høres her. I telefon truslen, trues bla. valg komite medarbejderen med, at hans familie på Sri Lanka vil blive taget af paramilitærgruppen EPDP. Også på selve afstemningsdagen kom der trusler, hvor afsenderen svor på at ville dræbe en valgkomite medarbejder. Flere af truslerne pr. telefon havde hemmeligt nummer, men én indrømmede dog selv at være fra Ålborg og der var her ikke hemmeligt nummer.

Noget af propagandaen imod afstemningen både før og efter, blev ført af den såkaldte Sri Lanka ekspert Mikkel W. Kaagaard. “Eksperten” skrev flere steder at han var/er imod at tamilerne får deres selvstændige stat, fordi et flertal af tamilerne er flyttet ud af deres oprindelige hjemland. Et af hans argumenter var, at nogle af de tamilske områder i dag er domineret af singalesere og såkaldte muslimer. Sri Lanka har længe ført en bosættelsespolitik, for at kunne bruge netop det argument som Mikkel W. Kaagaard her har anført. Konflikten på øen er ikke en religiøs konflikt men en sproglig. Når man definere etniske grupper glemmer man ofte hvilket grundlag man skal bruge i definitionen, fems. Når man siger tamiler og singaleser er det en sproglig definition, der kan være flere religioner i hvert folkefærd, tager man derfor religion og ud fra den definere et folkefærd, rammer man ved siden af.

Før 1970èrne fandtes der ikke et folkefærd på Sri Lanka der udelukkende blev defineret ud fra sin religion, men den gruppe der bekender sig til islam, er kendt for at forskanse sig i ghettoer, hvilket også har været tilfældet i de tamilske områder, hvilket i dag får Mikkel W. Kaagaard til at splitte tamilerne og argumentere med at tamilerne ikke er i flertal i deres eget land. Flertallet af de tamiler som har forladt deres oprindelige områder, har ikke gjort det frivilligt. I dag har Sri Lankas sammen med indtagelsen af de tamilske områder også givet disse nye singalesiske navne. Se billeder her som viser et helt nyt vejskilt med helt nye bynavne i tamilernes hjem land. Mikkel W. Kaagaard har desuden også udtalt at der ikke er nogen etnisk konflikt på øen

På en af de hjemmesider hvor Mikkel W. Kaagaard har sin blog, blev valg komiteen for Dansk Tamilsk forum og afstemning kritiseret gang på gang og der blev tilmed brugt aldeles sjofelt sprog, se screenshot.

Mikkel W. Kaagaard har efter at Tamilvoice afslørede ham i at komme med ukorrekte oplysninger om tamilerne og deres historie til de danske medier, kommet med adskillige angreb mod Tamilvoice.dk og kaldt siden for; De tamilske tigres officielle hjemmeside i Danmark, hvilket har medført at nogle af skribenterne hos Tamilvoice, ikke længere skriver på siden, af frygt for at blive jaget af Sri Lankas efterretning.

Sri Lanka “eksperten”, har endnu aldrig kunnet fremlægge dokumentation for sin påstand. Nu arbejder Mikkel W. Kaagaard imod tamilernes nye demokratiske organisation, Dansk tamilsk forum og beskylder den for ikke at arbejde for tamilernes rettigheder, men kun for magt, prestige og penge. De danske medier som bruger Mikkel W. Kaagaard som ekspert, sætter ikke spørgsmålstegn ved hans påstande, påstande der sætter flere tamiler i fare. Mikkel W. Kaagaard `s oplysninger kan betyde at Sri Lankas efterretning nemt kan jage disse tamiler som fortsat arbejder for tamilernes rettigheder i hjemlandet. Det kan være at det netop er Mikkel W. Kaagaard´s håb at Sri Lanka vil gøre dette og at han dermed ikke længere skal modtage kritik for hans udtalelser i de danske medier og danskerne dermed kun får hans ”sandhed” at høre.
Danske medier eller retssystemet tager aldrig truslerne mod tamilerne alvorligt, når det handler om tamiler der arbejder for tamilernes rettigheder. Det er meget alvorligt når en såkaldt ekspert optræder i medierne og udsætter tamiler for fare. Havde der været hold i ekspertens påstand, havde han for længst overgivet sine beviser til myndighederne i Danmark.