“Vigtigt at skelne mellem formålsløs, religiøs terrorisme og en nations frihedskamp for selvstændighed”- Dansk Tamilsk Forum.

Home » homepage » “Vigtigt at skelne mellem formålsløs, religiøs terrorisme og en nations frihedskamp for selvstændighed”- Dansk Tamilsk Forum.
“Vigtigt at skelne mellem formålsløs, religiøs terrorisme og en nations frihedskamp for selvstændighed”- Dansk Tamilsk Forum.

Dansk Tamilsk Forum skriver i deres erklæring på årlige tamilske mindedag, at det internationale samfund
Skal se vigtigheden i at skelne mellem formålsløs, religiøs terrorisme og en nations frihedskamp for selvstændighed. At støtte den srilankanske terrorstat og samtidigt udtrykke modstand for terrorisme er misvisende og moralsk ukorrekt.

Allerede den 27.november 2001, bød de tamilske tigres leder, som den eneste “terror” organisation, det internationale samfunds krig mod terror velkommen. Han sagde også at han forstod nødvendigheden af krig imod terror, men pointerede vigtigheden af at omverdenen forstod at skelne mellem formålsløs, religiøs terrorisme og en nations frihedskamp for selvstændighed.

Dansk tamilsk forum sagde også i dag  “Det internationale samfund skal forstå retfærdigheden i den tamilske frihedskamp, fjerne den ukorrekte terrorstempling af frihedskampen samt afhøre de ansvarlige bag folkemordet på tamilerne. På denne mindeværdige, ærefulde dag, hvor vi mindes vore martyrer, aflægger vi, Dansk Tamilsk Forum, løfte om fortsat at arbejde for at genvinde en selvstændig tamilsk stat, afsløre den srilankanske regerings folkemord på tamilerne samt at få de ansvarlige fremført for domstolen.”

Den årlige tamilske mindedag blev i Danmark holdt i Herning Kongrescenter og Holbæk Kulturkasernen. Begge steder mødte flere tusinde tamiler op for at vise de faldne frihedskæmpere deres respekt. Mindedagen blev holdt i mere end 25 lande, hvor tamilerne bor i eksil. I London mødte mere end 50.000 tamiler op til mindedagen.

Den fulde ordlyd af pressemeddelelsen fra Dansk Tamilsk Forum følger:

 Tamileelam´s Martyrdag 27. nov

I dag er det Martyrernes Dag. En ærefuld mindedag for de, som ofrede deres liv for at befri tamilerne fra det singalesiske tyranni. En opløftende national dag for det tamilsktalende folk verden over.

I dag bliver alt tamilsk jord besat og en ødelæggelse er foregående af den singalesiske regering samtidig med, at tamilerne bliver tilbageholdt i koncentrationslejre. Alle de hellige grave, hvor martyrerne hviler, bliver jævnet med jorden af den diskriminerende singalesiske magt. Under krigen trodsede den singalesiske regering de internationale love for krigsførelse ved at anvende internationalt forbudte våben. Efter krigen trodser den singalesiske regering fortsat internationale love ved at ødelægge martyrernes hellige grave.

Martyrerne faldt i kampen for tamilsk jord – Tamil Eelam – og for det tamilske folks frihed. Den singalesiske nation samt det internationale samfund vil en dag erkende, at martyrerne er grundessensen i den tamilske frihedskamp. Den singalesiske regering kan ødelægge martyrernes hellige grave, men de vil altid være at finde i de tamilske folks hjerter.

Mens tamilernes våben er gjort tavse er den singalesiske regering i færd med at udrydde det tamilske folk samt deres kulturelle arv. Den ulovlige kolonisering af singalesere på den tamilske jord bliver fremskyndet samtidig med, at det tamilske folk bliver påtvunget singalesisk sprogundervisning. Disse handlinger fra den singalesiske magt truer den fremtidige tamilske eksistens på øen, der kaldes Sri Lanka.

Det internationale samfund har blindt stemplet den retfærdige tamilske frihedskamp som terrorisme, samtidig med at det passivt har overværet den singalesiske regerings åbenlyse folkemord mod tamilerne, hvorfor det internationale samfund bør tage ansvar for at sikre det tamilske folks fortsatte eksistens på øen, hvor de er garanteret og sikret deres kulturelle arv og deres rettigheder. I sin årstale i 2001 udtalte den tamilske nationale leder V. Prabakaran på vegne af det tamilske folk sin forståelse for omverdenens krig mod terrorisme. Samtidig pointerede han vigtigheden i at omverdenen forstod at skelne mellem formålsløs, religiøs terrorisme og en nations frihedskamp for selvstændighed. At støtte den srilankanske terrorstat og samtidigt udtrykke modstand for terrorisme er misvisende og moralsk ukorrekt.

Den sidste år etablerede tamilsk demokratiske organisation Dansk Tamilsk Forum fortsætter med at fremvise den singalesiske regerings folkemord på tamilerne for de danske borgere og den danske regering. Dansk Tamilsk Forum har søgt retfærdighed hos den internationale menneskerettighedsdomstol med ønsket om en rettergang, for de ansvarlige bag folkemordet på tamilerne. Dansk Tamilsk Forum har for præcis et år siden anlagt sag ved den danske
statsadvokat for internationale straffesager.

Det internationale samfund skal forstå retfærdigheden i den tamilske frihedskamp, fjerne den ukorrekte terrorstempling af frihedskampen samt afhøre de ansvarlige bag folkemordet på tamilerne. På denne mindeværdige, ærefulde dag, hvor vi mindes vore martyrer, aflægger vi, Dansk Tamilsk Forum, løfte om fortsat arbejde for at genvinde en selvstændig tamilsk stat, afsløre den srilankanske regerings folkemord på tamilerne samt at få de ansvarlige fremført for domstolen.

“Tamilernes mål er Tamil Eelam”

På vegne af Dansk Tamilsk Forum
Remmon Washington

Talsmand


%d bloggers like this: