Tamilske ofre for folkedrab mindes på Auschwitz-dagen.

Home » homepage » Tamilske ofre for folkedrab mindes på Auschwitz-dagen.
Tamilske ofre for folkedrab mindes på Auschwitz-dagen.

I en pressemeddelelse skriver Folkebevægelsen mod folkedrab som er stiftet idag på Auschwitz-dagen hvor man mindes ofre for holocaust og folkedrab, at folkedrab på tamiler skal undersøges og at bevægelsen står sammen med andre organisationer om at mindes holocaust ofrene og andre ofre for folkedrab rundt i verden.

Hele pressemeddelelsen fra Folkebevægelsen mod folkedrab på Auschwitz-dagen er følgende;

 De tamilske ofre for folkedrab, bør også mindes på Auschwitz-dagen.

I dag d.27. januar er officiel Auschwitz-dag, hvor Danmark sammen med en række andre lande, mindes Holocaust og det 20. og 21. århundredes andre folkedrab. Der er fundet folkedrab sted mod tamiler siden 1948, begået af det Singalesiske regime. Det Singalesiske regime har med deres bosættelsespolitik, indtaget mere end 7000 kvkm af tamilernes land siden 1948. Det resterende tamilske område er fortsat besat af singaleserne og den tamilske identitet er i fare for helt at forsvinde. Mere end 300.000 tamiler er blevet dræbt.

Alene fra 2008-2009 blev 160.000 tamiler enten dræbt eller forsvandt i Vanni området. Sri Lankas regime siger selv at 90.000 kvinder er blevet enker blandt tamiler.

Omverdenen har glemt dette folkedrab, som stadig den dag i dag finder sted mod tamiler på Sri Lanka. Vi fra Folkebevægelsen mod folkedrab håber at denne dag hvor Danmark og andre lande mindes ofre for folkedrab, vil få omverdenen til at lægge pres på FN og linene organisationer til at gå ind i sagen.

Bag Folkebevægelsen mod folkedrab står en gruppe tamiler, hvis hoved formål er at belyse folkedrab mod tamiler, som er det seneste værste folkedrab i nyere tid.

Folkebevægelsen mod folkedrab håber at linene organisationer vil samarbejde med dem.

Flere organisationer har i længere tid arbejdet for at en gentagelse af holocaust og andre folkemord ikke skulle finde sted, men til trods for det, findes der stadig regimer der begår disse forbrydelser mod menneskeheden.

Vi i Folkebevægelsen mod folkedrab, ser positivt på de danske organisationer der forsøger at belyse folkedrab. Dagen i dag hvor ofre for folkedrab mindes, står vi sammen med disse organisationer om at mindes.

“Folkemord og forbrydelser mod menneskeheden kan aldrig retfærdiggøres i nogen form.”

Med venlig hilsen
Manoharan Manoranjithan
Administrativ koordinator
Folkebevægelsen Mod Folkedrab
Telefon: 28369305
E mail: fmfolkedrab@gmail.com


%d bloggers like this: