Terrorister eller frihedskæmpere, appelsag mod LTTE er i gang i Holland.

Home » homepage » Terrorister eller frihedskæmpere, appelsag mod LTTE er i gang i Holland.
Terrorister eller frihedskæmpere, appelsag mod LTTE er i gang i Holland.

Fem mænd fængslet i oktober sidste år, for at støtte De tamilske tigre (LTTE) begyndte deres appelsag i Holland i mandags. Sagen markerer den første gang en EU-medlemsstat har overvejet spørgsmålet om, hvorvidt de tamilske tigre er en terroristisk organisation. Det kunne resultere i en ændring af EU-lovgivningen. Skriver Hollandske medier tirsdag.

Den Hollandske Ret besluttede i sin første instans d.21. oktober 2011, at LTTE ikke er en terror organisation. Den dømte derefter de fem sagsøgte, for at give penge til en organisation, der er angivet af EU som en forbudt terrorgruppe. Tamiler og juridiske observatører var hurtige til at påpege den åbenbare inkonsekvens.

En af sagens forsvarsadvokater, Tamara Buruma, Har sagt til medierne, at “Hollandsk lov gør det ulovligt at yde støtte til en gruppe som er på EU`s terrorliste – den har ingen andre krav om at dette skulle være en terrororganisation.”

Ifølge de to forsvarsadvokater Tamara Buruma og Victor Køppe som er nogle af Hollands mest højt profilerede, er deres klienters domme basseret på denne modsigelse. De hævder at den Hollandske lov der fængsler tamilerne, er behæftet med fejl.

“Den Hollandske lov er uforenelig med den Europæiske traktat om menneskerettigheder, i den forstand, at den gør det umuligt for folk at vide om de anses for kriminelle eller ej. Det vil være en meget mærkelig dom, hvis en dommer i samme sag kan sige at, på den ene side er terrorlisten forkert, men på den anden side er du kriminel på grundlag af den forkerte liste.”

Sidste sommer indgav advokat Victor Køppe`s team en ansøgning til Den Europæiske Domstol i Luxembourg for at få De tamilske tigre fjernet fra sin liste over forbudte terrorgrupper. Hvis appellen i den aktuelle sag opretholdes, er der en god chance for EF-Domstolens afgørelse i dette spørgsmål vil falde ud til fordel for tamilernes befrielseskamp.

“Ingen domstol i Europa har erklæret De tamilske tigre som terrororganisation, og hvis en uafhængig domstol siger, at det ikke er en terrorgruppe, så ville jeg forvente, at EF-domstolen vil blive opmærksom på det.” sagde Tamara Buruma.

Comments Closed

%d bloggers like this: