நாம் தமிழர் இயக்க கொடி அறிவிப்பு-மாபெரும் பொதுக்கூட்டம், இன்று தஞ்சையில் நடக்கின்றது. நேரடி ஒளிபரப்பு.

Home » homepage » நாம் தமிழர் இயக்க கொடி அறிவிப்பு-மாபெரும் பொதுக்கூட்டம், இன்று தஞ்சையில் நடக்கின்றது. நேரடி ஒளிபரப்பு.
%d bloggers like this: