தமிழகம் அரசபாளையத்தில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

Home » homepage » தமிழகம் அரசபாளையத்தில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

தமிழகத்தில் அரசபாளையத்தில் (இராசபாளையம்) மாவீரர் நாள் மிகவும் சிறப்புடன் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. நூற்றுக்கணக்கான தமிழீழ ஆதரவாளர்கள் கலந்துகொண்டு அகவணக்கம் செலுத்தி மாவீரர் நினைவு நிகழ்வினை கடைபிடித்தனர்.
நன்றி: மீனகம் இணையம்


%d bloggers like this: