ராஐபக்ச சிறிலங்கா தூதரகத்துக்கு போய் ஒளிந்துள்ளான்

Home » homepage » ராஐபக்ச சிறிலங்கா தூதரகத்துக்கு போய் ஒளிந்துள்ளான்

ராஐபக்ச தற்போது பிரித்தானியாவிலுள்ள சிறிலங்கா தூதரகத்துக்கு போய் ஒழிந்திருப்பதாக தெரிவிக்கிறார்கள் அங்கும் மக்கள் சென்று கொண்டிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.


%d bloggers like this: