மகிந்த"ESCAPE"; சிறீலங்காவில் அமோக வரவேற்பு ஏற்பாடாம்.

Home » homepage » மகிந்த"ESCAPE"; சிறீலங்காவில் அமோக வரவேற்பு ஏற்பாடாம்.

சிங்களச் சிறீலங்காவின் சனாதிபதியும் அமெரிக்க தூதரகம் இனங்காட்டிய போர்க்குற்றவாளியுமான மகிந்த ராஜபக்ச இன்று லண்டனில் இருந்து கொழும்பு திரும்ப உள்ளாராம். அவருக்கு அமோக வரவேற்பளிக்க சிங்களக் கூடாராங்கள் ஏற்பாடாம். கொழும்பில் இறங்கியதும் மண்ணைத்தொட்டு கும்பிடவும் உள்ளாராம்.


%d bloggers like this: