”En fredelig demonstration fortjener også opmærksomhed.” – Appellere TRO-Danmark til medierne.

Home » homepage » ”En fredelig demonstration fortjener også opmærksomhed.” – Appellere TRO-Danmark til medierne.

I en pressemeddelelse om demonstrationen – Hjælp eller lad os hjælpe, udsendt af TRO-Danmark i dag, appellerer de til de danske medier i håbet om at de vil dække denne fredelige demonstration, som finder sted lørdag d.4.oktober fra kl.11.00 på Kongens Nytorv i København. Medierne har hidtil svigtet, når tamilerne har demonstreret, men som TRO skriver; Fortjener en fredelig demonstration også opmærksomhed.
En bred mediedækning er vejen frem, når budskabet skal ud til befolkning og politikere, den manglende mediedækning af tamilernes sag, er en af årsagerne til danskernes manglende viden om tamilernes situation. Interne kilder i TRO-Danmark fortæller at flere danske politikere og folk med kendskab til TRO`s humanitære arbejde, vil holde taler ved demonstrationen. Hele pressemeddelelsen fra TRO Danmark er som følgende eller kan også læses på TRO-Danmark`s hjemmeside.

Pressemeddelelse
02-10-2008
Verden vender ryggen til over 250.000 flygtninge

I over 25 år har borgerkrigen raset på Sri Lanka, hvilket gennem årtierne har medført hundredetusinder af flygtninge. I de sidste 25 år, har der altid været internationale NGO’er eller medier til stede i krise områderne. Selv under Tsunamien d. 26. december 2004 var der utallige internationale NGO’er til at støtte de 500.000 flygtninge som tsunamien skabte på hele øen. Siden d. 16. september 2008, har der ingen internationale NGO ´er været ved de over 250.000 flygtninge, som der er i Vanni(Nordlige Sri Lanka og LTTE kontrolleret område)som er blevet skabt af Sri Lankas regerings optrapning af krigen. Dette store flygtningetal er større end det tal som tsunamien skabte i Vanni området, som har et befolkningstal på ca. 450.000. Ca.1.000 er flygtet fra Vanni til det såkaldt sikre regeringskontrollerede område, hvor de opholder sig i en detentions lejr, drevet af Sri Lankas militær, én af grundene til at flygtningene forbliver i Vanni. Metoden hvorpå lejren drives er blevet kritisseret af blandt andre, Human Rights Watch.

Sri Lankas regering som skaber dette store antal flygtninge, har d.16/9-08 beordret samtlige internationale hjælpeorganisationer til at forlade Vanni området inden d.29/9-08. Dem der ikke følger deres skarpe advarsel, stemples som medlemmer af De tamilske tigre.

Resultatet af dette er, at der udelukkende kun er nationale tamilske NGO’er som arbejder i området, hvoraf den største er T.R.O. Sri Lanka. Trods et mandskab stort nok til at koordinere det store hjælpe arbejde, mangler den økonomiske støtte dertil. Vi, T.R.O. Danmark, har været samarbejdspartner med T.R.O. Sri Lanka i over 15 år og kender deres gode arbejde. T.R.O. Sri Lanka har siden dens grundlæggelse tilbage i 1985, fået størstedelen af deres økonomiske støtte til deres humanitære projekter igennem 17 forskellige T.R.O. organisationer rundt omkring i verden.

Men vi er blevet ude af stand til at yde humanitær bistand siden d. 20. november 2007, idet vores konti blev beslaglagt af den danske regering efter mistanke om støtte til krigen på Sri Lanka. Denne beslutning har både Københavns byret og landsretten godkendt med begrundelse i en terrorliste som den amerikanske regering har lavet. Her er alle 17 T.R.O. organisationer opført, men kun den danske regering og den amerikanske regering har forhindret deres lokale T.R.O. organisation i at yde humanitær bistand. Der findes ingen sigtelse i sagen endnu. Procesbevillingsnævnet har givet tilladelse til at afprøve kendelsen fra Østerlandsret i Højesteret d. 01/07-08 .

For at markere den kritiske humanitære situation på Sri Lanka, har tamilerne over hele verden demonstreret og fastet, for at gøre opmærksom på den igangværende og foranliggende krise i det krigshærgede Vanni område. Her i Danmark, demonstrerede tamilere i Ikast, Grindsted, og i Ålborg fastede over 40 tamilske studerende i sidste uge, for de efterladte mennesker i nød. Det forventes at der vil komme flere mindre demonstrationer rundt omkring i landet, arrangeret af bekymrede tamilere.

Af de efterladte lever over 5.000 familier stadigvæk under træer, idet der ikke er telte eller midlertidige boliger til dem. Ligeledes er alle offentlige bygninger, så som skoler, templer, kirker, moskeer, hospitaler osv. fyldt til randen med flygtninge. Den mængde mad og medicin der er behov for til flygtningene kommer ikke frem, grundet den Sri Lankanske regerings blokade ved grænsen ind til LTTE kontrolleret område siden 5. september 2008. De bruger denne metode som et våben i krigen, hvilket er i strid med de internationale regler for menneskerettigheder. I denne uge udtalte FN`s talsmand i Colombo, at han ville sende en konvoj med nødhjælp til Vanni. Siden denne udtalelse har Sri Lankas militær optrappet deres skræmme kampagne for at forhindre at nødhjælp når til Vanni.

Flere af de NGO’er som forlod Vanni grundet advarslen fra den Sri Lankanske regering, har haft ansatte som ikke var villige til at forlade området. En anonym nødhjælpsarbejder fra en INGO har bl.a. givet et interview til BBC d.23.09. 2008, hvor han udtrykker stor bekymring for den efterladte befolkning. Han forklarer at han forlod flygtningene med stor skam og ærgrelse.

Ligeledes har en ansat fra ZOA, nægtet at forlade flygtningene. Han ville hellere forlade ZOA end at forlade flygtningene, hvilket medførte at han fik frataget sit visum og blev udvist af Sri Lanka med øjeblikkelig virkning, skriver The Nation d. 28.09. 2008.
Sri Lanka påstod for nylig at Danmark med beløb xxxx er den største EU doner og på anden pladsen på verdensplan i bistand til landet, hvilket blev afvist af det danske udenrigsministerium. Der findes dog ingen officiel afvisning af påstanden. Sri Lankas repræsentant for genopbygning, er i øjeblikket i Danmark for at deltage i en konference holdt af det danske udviklingsministerium. Samtidig har Sri Lanka hævet sit militære budget med 7% til næste år.

Vi, T.R.O. Danmark, vil gøre den danske befolkning og regering opmærksom på den enorme humanitære krise i Vanni igennem en demonstration, hvilken vi har valgt at kalde:
Hjælp! – Eller lad os hjælpe!
d. 4. oktober 2008 kl.11.00 på Kgs. Nytorv i København
Vi vil appellere om:
• At Danmark, FN, det internationale samfund og internationale NGO’er lægger et pres på den Sri Lankanske regering, så den sender de korrekte mængder nødhjælp igennem til flygtningene.
• At FN og internationale NGO’er og medier får adgang til flygtningene igen. Den er nødvendig for at civilbefolkningen skal overleve.
• At sikre at det Srilankanske militær ikke angriber flygtningelejrene og at der bliver skabt ”krigsfri” zoner for de uskyldige flygtninge.
• Donorlandene skal sikre at Sri Lanka ikke bruger bistandsmidler til krigsførelse og at de overholder alle internationale love, herunder menneskerettighederne.
• At det internationale samfund vil sætte handling bag fordømmelser af Sri Lanka.
• At det internationale samfund skal presse begge parter lige til at indgå en våbenhvile.

Vi appellerer ligeledes til de danske medier om at hjælpe os med at få vores budskab ud til befolkningen og de danske politikere. En fredelig demonstration fortjener også opmærksomhed.

For yderligere information, kontakt

Santhos Manokaran, Kasserer, T.R.O. Danmark, Kontakt: 22461178
Yderligere oplysninger om TRO Danmarks retssag ved Advokat Bjarne Overmarck, Kontakt:22213755


%d bloggers like this: