Nyheder

DK fredsråd opfordre til fjerne LTTE fra terrorlisten.

I en hilsen fra Danmarks Fredsråd til demonstrationen i lørdags og som blev totalt ignoreret af samtlige danske medier opfordrede de bla. Danmarks regering til snarest at kræve, at de tamilske tigre fjernes fra terrorlisten, så en våbenhvile kan komme på plads. Alt taler for, at begge parter er skyld i frygtelige overgreb, og derfor giver det ikke mening at stemple den ene part. Denne terrorstempling har ikke ført noget godt med sig. Danmarks Fredsråd opfordrer også begge parter til at genoptage fredsforhandlingerne. Danmarks Fredsrådet sendte hilsnen til arrangørerne da de ikke selv kunne deltage og bad om at få hilsen læst op ved demonstrationen. hele hilsnen som blev oplæst er følgende; foto: TRO-Danmark

Fredforhandlingerne må genoptages.

Danmarks Fredsråd tog afstand fra EU’s terrorstempling af de tamilske tigre, fordi vi frygtede, at fredsprocessen på Sri Lanka ville blive ødelagt. Det viste sig desværre, at vi fik ret.

Efter terrorstemplingen har begge parter udført adskillige væbnede angreb på den anden part, og civile har mistet livet og er kommet i klemme.

Efter terrorstemplingen blev danske, svenske og finske fredsobservatører trukket ud. Norge og Island fortsatte, så godt de kunne. Men i januar i år meddelte Sri Lankas regering, at de ville træde ud af den våbenhvile-aftale, som Norge havde fået på plads for seks år siden.

I følge FN topper Sri Lanka listen over de lande, hvor mennesker forsvinder, og alt peger på, at såvel regeringen som de tamilske tigre står for bortførelser og andre ugerninger mod civile.

Konflikten fører også til nødhjælpsproblemer. Mennesker der mangler mad og lægehjælp. Men vi ved i dag meget lidt om konflikten, fordi der ikke længere er internationale observatører.

Danmarks Fredsråd opfordrer derfor begge parter til at genoptage fredsforhandlingerne, og vi opfordrer Danmarks regering til snarest at kræve, at de tamilske tigre fjernes fra terrorlisten, så en våbenhvile kan komme på plads.

Alt taler for, at begge parter er skyld i frygtelige overgreb, og derfor giver det ikke mening at stemple den ene part. Denne terrorstempling har ikke ført noget godt med sig.

Alt for meget blod er spildt på Sri Lanka. Civile er blevet gidsler, og det må stoppe nu.