தவறிருந்தால் கத்தோலிக்க திருச்சபையிடம் மன்னிப்பு கோருவோம்: சிறிலங்கா

Home » homepage » தவறிருந்தால் கத்தோலிக்க திருச்சபையிடம் மன்னிப்பு கோருவோம்: சிறிலங்கா
%d bloggers like this: