நிர்வாணமாக நின்று மாணவியை கூப்பிட்ட சிறிலங்கா படையினனுக்கு கல்லெறி.

Home » homepage » நிர்வாணமாக நின்று மாணவியை கூப்பிட்ட சிறிலங்கா படையினனுக்கு கல்லெறி.
%d bloggers like this: