"ஐ. நா. நிபுணர் குழு அறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை"– சிறிலங்கா அரசாங்கம்

Home » homepage » "ஐ. நா. நிபுணர் குழு அறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை"– சிறிலங்கா அரசாங்கம்
%d bloggers like this: