சர்வதேச போர்க் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அரசு பதில் சொல்லியே தீரவேண்டும்; இலகுவில் தட்டிக் கழிக்க முடியாதென நாடாளுமன்றில் சம்பந்தன் வலியுறுத்து

Home » homepage » சர்வதேச போர்க் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அரசு பதில் சொல்லியே தீரவேண்டும்; இலகுவில் தட்டிக் கழிக்க முடியாதென நாடாளுமன்றில் சம்பந்தன் வலியுறுத்து
%d bloggers like this: