மக்களின் ஆதரவு இல்லையென்றால் பதவி விலக தயார்: விளாடிமிர் புடின்.

Home » homepage » மக்களின் ஆதரவு இல்லையென்றால் பதவி விலக தயார்: விளாடிமிர் புடின்.
%d bloggers like this: