பிலிப்பைன்ஸ் புயலினால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 436 ஆக அதிகரிப்பு

Home » homepage » பிலிப்பைன்ஸ் புயலினால் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 436 ஆக அதிகரிப்பு
%d bloggers like this: