டெங்கு ஒழிப்பில் ஈடுபட்ட மக்களை கண்மூடித்தனமாகத் தாக்கிய சிறிலங்கா கடற்படை.

Home » homepage » டெங்கு ஒழிப்பில் ஈடுபட்ட மக்களை கண்மூடித்தனமாகத் தாக்கிய சிறிலங்கா கடற்படை.
%d bloggers like this: