Hjælp 250.000 tamiler på flugt fra bomber.Brev til udenrigsministeren fra Fr.havn Multietniske Forening

Home » homepage » Hjælp 250.000 tamiler på flugt fra bomber.Brev til udenrigsministeren fra Fr.havn Multietniske Forening

I et åbent brev til Udenrigsminister Per Stig Møller om flygtningekatastrofen i Vanni-området i Sri Lanka, appellere Frederikshavn Multietniske Forening til den danske regering og folketing om at handle hurtigt med at gøre det fornødne for at redde flest mulige menneskeliv. I appellen som er underskrevet af formand, Vadivel Jeyaratnaganthan og kasserer Arne Hansen, står der blandt andet; ”her i oktober er regntiden begyndt og der vil hurtigt være mange svage og svækkede af sult som hurtigt vil bukke under på grund af regnen og kulden. Og det vil især ramme børnene.” Samtidig siger flere kilder fra Vanni at sundhedssituationen er ude af kontrol pga, manglende medicin så som modgift overfor slangebid. Indtil nu er 120 indlagt efter slangebid. De flygtninge som bor under træerne er særlig udsatte. Åbent brev til udenrigsministeren fra Frederikshavn Multietniske Forening er følgende;

Hjælp 250.000 tamiler på flugt fra bomber.

Åbent brev til udenrigsministeren om flygtningekatastrofe

Kære Udenrigsminister Per Stig Møller.

På vegne af Frederikshavn Multietniske Forening vil vi hermed henlede din
opmærksomhed på den store humanitære katastrofe som i disse dage finder sted for
øjnene af hele verden.

Det drejer sig om at 250.000 tamiler i Vanni-området i Sri Lanka i øjeblikket er
på flugt foran de fremrykkende singalesiske regeringsstyrker. De har alle
forladt deres hjem og må overleve i det frie medens de er lette mål og værgeløst
bytte for regeringstroppernes artilleribeskydning og flybombning.

De 250.000 flygtninge mangler alle elementære fornødenheder, som mad, husly,
lægehjælp til de sårede og mangler forbindelse til omverdenen efter at de ca. 20
internationale nødhjælpsorganisationer blev tvunget af regeringen til at rejse
ud af Vanni-området i august måned 2008.

Den Sri Lankanske regering tillader ikke journalister at komme ind i
Vanni-området, hvorfor flygtningene nu i månedsvis har været isoleret fra verden
udenfor. Og vi i verden udenfor kan derfor ikke følge med i vores medier om hvad
der sker og kan ikke se flygtningenes lidelser eller høre deres nødråb. Det er
måske forklaringen på at det for os ser ud som om reaktionen fra omverdenens og
især de regeringsansvarliges side blot er blind ligegyldighed?

Og altså har det heller ikke været muligt for tamilske pårørende i udlandet at
følge med i hvad der sker eller sende forsyninger til deres nødstedte familier
og landsmænd. Så vi danske tamiler må leve i uvidenhed og stor frygt for vore
familiers skæbne. Og det gælder også for andre danskere, at vi savner at vores
danske regering tager initiativer til, at det internationale samfund griber ind
med en humanitær intervention for at stoppe den igangværende store humanitære
katastrofe.

Derfor vil vi appellere til den danske regering og folketing om at handle
hurtigt med at gøre det fornødne for at redde flest mulige menneskeliv. For her
i oktober er regntiden begyndt og det vil hurtigt være mange svage og svækkede
af sult som hurtigt vil bukke under på grund af regnen og kulden. Og det vil
især ramme børnene.

På vegne af Frederikshavn Multietniske Forening Frederikshavn d.14. oktober 2008

Vadivel Jeyaratnaganthan, formand
Enighedsvej 37, 9900 Frederikshavn, Email: vadivelpost@yahoo.dk

Arne Hansen, kasserer
Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn, post@arnehansen.net


%d bloggers like this: