கிழக்கு மாகாண சபைத் தேர்தலில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் கைகளைப் புலம்பெயர் தமிழர்கள் பலப்படுத்த வேண்டும்!

Home » homepage » கிழக்கு மாகாண சபைத் தேர்தலில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின் கைகளைப் புலம்பெயர் தமிழர்கள் பலப்படுத்த வேண்டும்!
%d bloggers like this: