விமானியாக பணி புரியும் டென்மார்க் தமிழ் பெண்.

Home » homepage » விமானியாக பணி புரியும் டென்மார்க் தமிழ் பெண்.
விமானியாக பணி புரியும் டென்மார்க் தமிழ் பெண்.

பல சொந்த பாடல்கள் மூலம் பிரபலமாகிய ஈழத்து தமிழ் பெண்மணி அர்ச்சனா செல்லத்துரை அவர்கள் விமான பயிர்ச்சி முடித்து இப்பொழுது டென்மார்கில் விமானி ஆகியிருப்பது ஈழத்தமிழர்களுக்கு உலக தமிழர்களுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் விடயம்.

Comments Closed

%d bloggers like this: