“வாள்வெட்டில் ஈடுபட்டது முன்னாள் போராளிகள் என்பது உண்மைக்குப் புறம்பானது !” -சட்டத்தரணி

Home » homepage » “வாள்வெட்டில் ஈடுபட்டது முன்னாள் போராளிகள் என்பது உண்மைக்குப் புறம்பானது !” -சட்டத்தரணி
%d bloggers like this: