Dannelsen af midlertidig eksilregering for Tamiler.

Home » homepage » Dannelsen af midlertidig eksilregering for Tamiler.

tamileelamSelvarasa Pathmanathan, leder af internationale anliggender for de tamilske befrielsestigere (LTTE), har i dag forklaret nødvendigheden af en midlertidig tværnational Tamileelam regering og samtidig meddelt medierne at man har etableret en arbejdsgruppe under ledelse af juridisk rådgiver Rudrakumar Viswanathan, der vil foretage alle nødvendige indledende foranstaltninger til at danne en sådan regering.

“ Tamilernes kamp for selvbestemmelse i Tamileelam er kommet ind i en ny fase. Det er tid for os at komme videre med vores politiske vision i retning af frihed, under hensyntagen til de praktiske realiteter i vores hjemland. Velvidende om behovet for en fælles handlingsplan, baseret på en fælles politik, spurgte vi vores folk til råds og bad om deres mening”.

Pathmanathan”De råd vi har fået fra vores folk og fra vores eksperter, har været nødvendige i dannelsen af den midlertidige tværnationale Tamileelam regering som den næste fase i kampen. For at sikre alle nødvendige foranstaltninger for sådan en regering, er der blevet nedsat en arbejdsgruppe ledet af vores juridiske rådgiver Rudrakumar Viswanathan. Vi opfordrer alle tamiler og alle tamilske organisationer til helhjertet at yde deres støtte og assistance.” sagde Selvarasa Pathmanathan i presse meddelelsen i dag.

Hr. Pathmanthan har endvidere sagt, at “ De politiske forhåbninger for befolkningen blev bygget på fundamentet af den tamilske nation, hjemland og selvbestemmelse. Disse blev udtrykt klart gennem Vaddukoddai resolutionen fra 1976, ved forhandlingerne i Thimphu i 1985 og i forslaget om en selvstyrene autoritet i 2003. Disse ambitioner skal holdes i live, plejes og styrkes.”

”I vores hjemland, hvor vores folk lige nu er nødsaget til at leve under Sri Lankas regerings militære dominans, er det ikke muligt at ytre sig frit om sine politiske overbevisninger. Det er bydende nødvendigt at vi kan fungere i denne virkelighed. Under disse omstændigheder bør den tamilske nation gennemføre to parallelle operationer for at opnå en fælles vision i henhold til en fælles aftale.”

”Den midlertidige tværnationale Tamileelam regering som skal dannes, skal repræsenterer de politiske visioner og være befolkningen i Tamil Eelams stemme og samvittighed på den internationale scene. På samme tid skal den operative plan gennemføres i vores hjemland af  Tamil National Alliance  (TNA) der repræsenterer de politiske forhåbninger for befolkningen i Tamil Eelam, disse skal huske på de eksistentielle forhold på stedet lige nu. Der skal være en forbindelse mellem de to operationelle planer.”

“De etablerede arbejdsgrupper der skal fungere indenfor demokratiske principper, skal videre formidle detaljerne omkring dets operative planer ud til befolkningen og fast holde en tæt forbindelse til befolkningen for at få deres råd og ønsker. For at denne arbejdsgruppe kan nå sine mål, opfordre jeg det tamilske folk til at samarbejde” sagde Hr. Pathmanathan endvidere i presse meddelelsen.


%d bloggers like this: