Tamiler fordrives for evigt fra deres hjem.

Home » homepage » Tamiler fordrives for evigt fra deres hjem.

Imelda Sukumar, en af Sri Lankas regerings embedsmænd for byen Mullaiththeevu, sagde søndag til flygtningene fra Vanni, der opholder sig I lejren I Pulmoaddai, at byen Mullaiththeevu, er blevet erklæret høj sikkerheds zone af Sri Lankas militær, hvilket fjerner et hvert håb for flygtningene om at vende hjem. Imelda Sukumar har talt med de internt fordrevne ”flygtninge”, som er blevet fanget af Sri Lankas militær og er bekendt med deres sorg og umiddelbare behov. Hun fortalte endvidere til flygtningene, at de under de nuværende omstændigheder, vil blive nødt til at blive I lejrene I yderligere 3 måneder. Derefter er det planen at flygtninge familier fra Mullaiththeeivu flyttes til Maangku`lam, da Mullaiththeevu by er blevet erklæret høj sikkerheds zone. “Vi kan ikke genbosætte de internt fordrevne flygtninge fra Mullaiththeevu I deres oprindelige hjem. Distrikts sekretariatet flyttes ligeledes til Maangku`lam” – sagde hun. Senere afleverede hun løn til de ansatte fra Mullaiththeevu distrikts sekretariat, der bor I lejren I Pulmoaddai.


%d bloggers like this: