Tamiler danner et forum der skal repræsentere dem i Danmark.

Home » homepage » Tamiler danner et forum der skal repræsentere dem i Danmark.

Tamiler i Danmark har oprettet et forum, som skal arbejde til fordel for danske tamilernes interesser og for deres hjemlands fremtid, fremgår det af en pressemeddelelse som er send af dem d. 12.10.2009. Ifølge den midlertidige bestyrelse for Dansk Tamilsk Forum ( DTF ), skal den bestå af X-antal medlemmer som skal vælges af Eelam tamiler fra Danmark og X- antal repræsentanter fra udvalgte tamilske NGOèr i Danmark. Ifølge pressemeddelelsen skal tamilerne holde det første valg i starten af 2010 med nominerede kandidater fra hele Danmark og den første landsdækkende generalforsamling i midten af november 2009. Hele pressemeddelelsen fra Dansk Tamilsk Forum ( DTF ) er følgende:

Pressemeddelelse – DTF
d. 12-10-2009

Dansk Tamilsk Forum har nu afsluttet sit fjerde møde. Det første møde blev afholdt med en åben invitation på diverse hjemmesider for at vi kunne få den bedste demokratiske start på dette forum. Et stort antal interesserede mødte op og gav en god start på dette demokratiske organ som forhåbentligt vil tale Eelam tamilernes sager i Danmark i fremtiden. Ved det tredje møde blev en midlertidig bestyrelse udvalgt, som ville varetage arbejdsopgaverne, som er relevante for at få en landsdækkende generalforsamling etableret i midten af november 2009.

Forummet vil bestå af x-antal folkevalgte medlemmer og x-antal udvalgte Eelam tamilske NGO repræsentanter. For at diskutere dette synspunkt var 6 organisationer også inviteret ved det fjerde møde og der blev debatteret om, hvordan dette forum ville kunne udvikles på den bedst mulige måde.

Det har været et positivt bidrag, hvor flere og flere mennesker og organisationer aktivt vil blive taget med i diskussionerne om oplysningsarbejde op til generalforsamlingen, hvilket skal gøres optimalt så flest mulig Eelam tamilere fra Danmark deltager i generalforsamlingen, hvor den første rigtige bestyrelse vil vælges i midten af november 2009. Denne bestyrelse vil arbejde videre med det professionelle arbejde for at få lavet et valg i starten af 2010 med nominerede kandidater fra hele Danmark. Ved dette valg vil det folkevalgte forum blive endelig etableret med sin grundform og de vil sidde som ansvarlige for dette forum over en årrække, som endnu ikke er fastlagt i vedtægterne. Dette forum vil være valgt på demokratisk vis af Danmarks Eelam tamilske borgere og vil derfor repræsentere Eelam tamilernes interesser i Danmark og Eelam i fremtiden.

Det kommende arbejde vil være oplysningsarbejde i Danmarks større byer. Men udover det vil DTF også samarbejde med flere og flere organisationer, for at holde vores fokus på de slægtninge, der er indespærret i detentionslejrene, hvoraf den første kampagne der blev diskuteret og besluttet med disse 6 organisationer, var kampagnen ”unlock the camps”, fredag d. 16-10-2009 for at markere 150 dags dagen for indespærringen af over 280.000 tamilere i dententionslejrene på nord Sri Lanka.

Vi håber på Danmarks Eelam tamilske opbakning til oprettelsen af dette demokratiske organ.

Santhos d. 11-10-2009


%d bloggers like this: