Sri Lankas løfter var tom luft.

Home » homepage » Sri Lankas løfter var tom luft.

I maj sidste år, gav Sri Lanka sit løfte om at frigive de 300.000 tamiler i koncentrationslejrene inden 180 dage. Da løftet ikke blev indfriet, sagde Sri Lankas regering at den ville tillade tamilerne fri bevægelighed inden 31.januar i år og opløse koncentrationslejrene. Sri Lankas løfter fik det internationale samfund til at yde endnu mere bistand til Sri Lanka. Den danske udviklingsminister Ulla Tørnæs fordoblede bistanden til Sri Lanka og i 2009 gav Danmark hele 38 millioner kroner til Sri Lanka. D.17.januar i år, udtalte udenrigsminister Per Stig Møller at Sri Lankas regering havde lovet at alle ville være ude af lejrene inden udgangen af januar 2010.

Tamilerne har endnu ikke fået deres frihed. Sri Lankas minister, Rishard Bathiudeen fortæller til Colombo avisen, Daily Mirror i dag, at Sri Lankas regering ikke har givet nogen regering eller organisation nogen deadline for fri bevægelighed til tamilerne, han sagde endvidere ” Vi er et demokratisk land og vi skal ikke stå til ansvar overfor FN eller nogen organisation”.

Hvis Sri Lankas regering som de påstår, ikke har givet nogen løfter des angående, Mens Per Stig Møller siger at de har – hvem taler da sandt? Hvem kan tamilerne sætte deres lid til og hvem stiller Sri Lanka til regnskab for eventuelle ikke indfriede løfter?

Tamilerne har fået masser af løfter af Sri Lanka siden 1948 men har for længst lært ikke at stole på dem. Nu er det det internationale samfund der skal lære det.
Kilde : Daily Mirror og Den danske Udenrigsministerium


%d bloggers like this: