Søndagens afstemning blandt eksil tamiler i DK belyste mange ting.

Home » homepage » Søndagens afstemning blandt eksil tamiler i DK belyste mange ting.

Søndagens tamilske afstemning viste et overbevisende fortsat ønske om en tamilsk selvstændig stat på øen der kaldes Sri Lanka(Ceylon), samtidig viste afstemningen også at dette ønske ikke kun var Én mands eller en organisations, men en befolknings. Førhen når man talte om et selvstændigt land til tamilerne, blev man stemplet som medlem af De tamilske tigre, men denne demokratiske afstemning bekræfter ovenstående. Afstemningen blev holdt blandt tamiler i eksil, fordi tamilerne i det oprindelige hjemland, ikke i dag har frihed til at ytre sig. Sri Lanka har op til afstemningen, forsøgt at afværge denne og det internationale samfund har heller ikke budt afstemningen velkommen, da deres dagsorden i forhold til konflikten i så fald bliver svær at gennemføre. Også store danske medier fravalgte at bringe noget om afstemningen trods talrige henvendelser fra Dansk Tamilsk Forum. Dog kan man høre at DR`s tankevækkende program Orientering har lavet et indslag med den såkaldte Sri Lanka ekspert Mikkel W. Kaagaard, som har ført propaganda imod afstemningen. Ekspertens udtalelser vidner nok engang om en manglende indsigt i Tamilernes historie og nuværende situation.

En del af de tamiler som ikke stemte ved søndagens afstemning, havde den holdning at afstemningen ikke ville betyde hverken fra eller til, fordi det internationale samfund ikke respektere demokratiske beslutninger når de går imod deres dagsorden. Disse så hellere at tamilerne genoptog den væbnede kamp.

TNS Gallup som har fungeret som valgstyrer konkluderede i sin endelige afstemnings rapport at: ”Der ikke er nogen præcise opgørelser over, hvor mange tamiler, der bor i Danmark. Men ifølge Danmarks Statistik er der bosat 7.147 borgere, der enten er født på Sri Lanka eller efterkommere af borgere, der er født på Sri Lanka. Indeholdt i dette tal er et ukendt antal Singalesere. Der imod er danskere der har giftet sig med tamiler ikke indregnet i de 7.147. Det er Gallups vurdering at det korrekte antal stemmeberettigede ved folkeafstemningen er mindre end 7.147, men da dette tal er det eneste officielle tal, har vi valgt at anvende dette. Stemmeprocenten på 58% er dermed sandsynligvis en smule undervurderet. I forlængelse heraf kan det konstateres, at forudsat en stemmeprocent på 58% og med et afstemningsresultat på 98% der stemmer ja, så ville der være tale om et flertal på ja – selvom alle de der ikke har stemt, potentielt ville stemme nej. Stemmeprocenten er tilstrækkelig høj til, at det ikke giver anledning til anmærkninger.” klik her for at læse hele rapporten fra TNS Gallup.

FN burde holde en lignende afstemning blandt tamiler i deres hjemland og dermed lade tamilerne ytre sig frit.

Ifølge valgkomitieen for Dansk Tamilsk Forum har TNS Gallup kun modtaget én klage, denne fra en person fra Viborg området. Klagen kom en time efter offentliggørelsen af den foreløbige rapport søndag aften. Efter en grundig undersøgelse af den flere sider lange klage imod afstemningsstedet Viborg frivillige center, blev klagen af afvist af TNA Gallup, som grundløs.

Tamilernes selvstændigheds kamp er hele tiden blevet misforstået af det internationale samfund. Feks.: Tiger symbolet er blevet set som noget andet end det var. Tiger symbolet tilhørte ikke De tamilske tigre, men var et symbol de tog fra det gamle tamilske kongeflag, i repræsentationen af tamilerne. Havde de haft et andet historisk tamilsk symbol, kunne dette lige så vel være blevet brugt.


%d bloggers like this: