போருக்கு பின்னான இலங்கையில் தமிழர் வாழ்வு – ஒரு பிரஞ்சு செய்தி நிறுவனத்தின் பார்வை

Home » homepage » போருக்கு பின்னான இலங்கையில் தமிழர் வாழ்வு – ஒரு பிரஞ்சு செய்தி நிறுவனத்தின் பார்வை

France 24 என்ற ஊடக நிறுவனம் இலங்கைத் தமிழர்களின் இன்றைய நிலை தொடர்பான ஒரு சிறிய விவரணத்தைத் தயாரித்துள்ளது.

போரின் முடிவில், நூறாயிரக் கணக்கில் தடுப்பு முகாம்களில் அடைக்கப்பட்டிருந்த பின்பு – விடுவிக்கப்பட்டுள்ள மக்கள் தமது வாழ்வை மீளவும் கட்டியழுப்பப் போராடுகின்றார்கள் என்கிறது France 24.

போர்க் கப்பல்களைக் காட்டி உல்லாசப் பயணிகளைக் கவர்ந்திழுக்கும் முயற்சிகள் தெற்கிலே நடக்க – வடக்கு-கிழக்கில் தமிழர் துன்பம் புதிய பரிமாணங்களூடு தொடர்கின்றது.

தொடரும் பயமுறுத்தல்கள்… பறித்தெடுக்கப்படும் பரம்பரைத் தமிழர் நிலங்கள்… நம்பிக்கையற்ற எதிர்காலம்…


%d bloggers like this: