>EU fordømmer ikke sine egne fejl og har Singaleser med nære relationer i Sri Lanka, siddende som medlem i deres parlament.!

Home » homepage » >EU fordømmer ikke sine egne fejl og har Singaleser med nære relationer i Sri Lanka, siddende som medlem i deres parlament.!

>I EU`s seneste flersidede rapport om situationen på Sri Lanka, kommer EU ikke med indrømmelser i forhold til sin medskyldighed i de seneste måneders forværret på det ulykkeligste, hvor flere hundrede mennesker er dræbt, omkring 200.000 er fordrevet fra deres hjem, 500.000 civile på Jaffna-halvøren er afskåret fra nødtørftige fødevare- og vandforsyninger, og at livsnødvendigt genopbygningsarbejde efter tsunamien er blevet afbrudt, Det tog også 58 år for briterne at indrømme at de havde været medskyldige i at tamilernes rettigheder blev krænket på øen.
Click here to read in english
I sin rapport har EU flere steder udtrykt glædet over Sri Lankas præsidents handlinger og der er i rapporten ingen kritik at finde af præsidenten overhovedet. EU glæder sig bla. over Sri Lankas præsidents meddelelse om at han har til hensigt at opfordre en international kommission til at undersøge de mord, forsvindinger og bortførelser, der har fundet sted for nylig i Sri Lanka, men hvorfor vælger han så at føre retssagerne om mordene på 17 tamilske nødhjælpsarbejdere, langt væk fra gerningsstedet i en singalesisk domineret by hvor de efterladte til de dræbte samt tamilske vidner ikke har mulighed for at deltage eller forstå hvad der bliver sagt, da sagerne vil blive fremført på singalesisk, et sprog som tamilerne hverken taler eller forstår?
Modstridende punkter i rapporten.>>EU beklager den omfattende og udbredte vold, der er blusset op igen, og sammenbruddet i fredsforhandlingerne og er alarmeret over forværrelsen af sikkerhedssituationen med militære sammenstød i den østlige og nordlige del af landet, men i punkt 7 skriver EU, at de regeringsstyrker, der er involveret i bekæmpelse af oprør og nationale sikkerhedsforanstaltninger, udviser mest mulig tilbageholdenhed i overensstemmelse med folkeretten for at begrænse risikoen for tab af uskyldige civiles liv. Har EU glemt at forholde sig til at tamilerne også har ret til at forsvare sig med mindst mulig civile tab?
Ang. Bus angrebet i Kebetigollewa er LTTE blevet beskyldt uden at nogen efterforskning dog har fundet sted, kun ud fra mediers udtalelser. Hvorfor sætter Sri Lankas præsident ikke en international komite til at undersøge dette, så den endelige sandhed kan komme frem? Kunne svaret på dette spørgsmål tænkes at være, at en sådan undersøgelse ville give svar der var skadelige for Sri Lankas image? LTTE har aldrig haft civile som mål i deres frihedskamp, kun politiske og økonomiske. I de seneste måneder har LTTE i deres forsvar anvendt missiler mod Sri Lankas militær. Med den rækkevidde disse missiler har, kunne de hvis de ville det, angribe civile byer på den anden side af de tamilske områder, byer som også huser militære baser.
EU`s opfordring til at Prabhakaran og Karuna om omgående at genoptage fredsforhandlingerne på et konstruktivt grundlag med Sri Lankas regering er i direkte strid med den sidste aftale indgået mellem parterne i konflikten som er og hele tiden har været; LTTE og Sri Lankas regering. Andre grupper skulle ifølge aftalen afvæbnes og ikke som EU skriver; sidde med ved forhandlingsbordet.
Efter vores gennemgang af EU`s rapport, som flere steder ytre bekymring over den forværrede situation, en situation som er forværret p.g.a. EU`s terror stempling af LTTE, må vi konstatere at der i EU ikke er blevet lyttet til eksperter i konflikten. EU kan aldrig fungere som neutral part så længe de har en singaleser siddende i deres parlament, den afviste kandidat til afløser på posten som FN generalsekretær, den ”britiske” konservative politiker Niranjan Deva-Aditya som ikke bare er singaleser men også nær ven af Sri Lankas præsident.
kilde: Europa-Parlamentets beslutning om Sri Lanka den 06-09-2006
58 år efter beklager Briterne at deres politik har været med til at tamiler mistede deres rettigheder!
A Conservative MP with a Sri Lankan passport has been nominated by Fiji as a candidate for U.N. Secretary-General, according to letters obtained on Wednesday.

Comments Closed

%d bloggers like this: