40,000 மேற்பட்ட மக்கள் பிரித்தானியா மாவீரர் நாள் நிகழ்வில்

Home » homepage » 40,000 மேற்பட்ட மக்கள் பிரித்தானியா மாவீரர் நாள் நிகழ்வில்

பிரித்தானியாவில் வரலாறு காணாத மாவீரர் நாள் எழுச்சி நிகழ்வு. 40 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மக்கள் கலந்து கொண்டு இருப்பதாக Eelam Press செய்தியாளர் தெரிவித்துள்ளார்.


%d bloggers like this: