அனைத்துலகம்

தாய்லாந்தில் தமிழீழ தேசிய மாவீரர்நாள்

தாய்லாந்தில் தற்போது நடைபெறுகின்ற சிறிலங்கா மற்றும் சில மேற்குலக அரசுகளின் நெருக்கடியின் மத்தியிலும் ஈழ மண்ணுக்காக இன்னுயிர்களை தியாகம் செய்த மாவீரர்களின் நினைவு நாளை தாய்லாந்து வாழ் தமிழ் மக்கள் அனுட்டித்தனர்.