தமிழினப்படுகொலை தொடர்பாக அனைத்துலக விசாரனையை வலியுறுத்தும் டென்மார்க் சோசலிச சனநாயக கட்சி வேட்பாளர்.

Home » homepage » தமிழினப்படுகொலை தொடர்பாக அனைத்துலக விசாரனையை வலியுறுத்தும் டென்மார்க் சோசலிச சனநாயக கட்சி வேட்பாளர்.
%d bloggers like this: