EU-domstol fjerner LTTE fra terrorliste.

Home » homepage » EU-domstol fjerner LTTE fra terrorliste.

1259856_origDen tamilske befrielsesorganisation De tamilske tigre (LTTE) skal fjernes fra EU’s liste over terrorgrupper, fastslog EU-domstolen i Luxembourg i sidste uge.

Dommerne ved EU-Domstolen har annulleret LTTE`s placering på listen af proceduremæssige årsager. Ligesom det var tilfældet i sagen om Den kurdiske oprørsbevægelse, PKK i 2008.

Ifølge domsudskriftet, har advokater fra Holland, ført sagen på vegne af LTTE i Herning ved EU domstolen imod EU`s placering af LTTE på EU`s terrorliste.

LTTE skal fjernes fra terrorlisten senest 3 måneder efter domsafsigelsen men EU har 2 måneder til at anke afgørelsen.

Sri Lankas regering har efter domsafsigelsen udtrykt bekymring over dommen og udtalt at de vil hjælpe EU med bevismateriale til at anke sagen.

EU domstolen har tidligere afsagt en lignende dom i sagen om PKK og iranske modstandsorganisation, PMOI, men ingen af organisationerne er indtil videre fjernet fra EU`s terrorliste.

Efter PKK sagen udtalte en anonym diplomat fra EU til avisen Jyllands Posten, at PKK vil forblive på listen.

Efter adskillige domstolsafgørelser har EUs udenrigsministre i 2009 uden diskussion besluttet, at fjerne organisationen, PMOI fra terrorlisten.

kilde.:

Comments Closed

%d bloggers like this: