LÆSERBREV – Billund Kommunen betaler til parallelsamfund

Home » homepage » LÆSERBREV – Billund Kommunen betaler til parallelsamfund

Kære borger i Billund Kommune.

Var i klar over at Billund Kommune har problemer med integration og at Kommunen har afsat en pulje på 100.000 kroner til at afhjælpe dette?

Som interesseret borger, forsøgte jeg i det tidlige efterår, at få klarlagt hvor problemet lå og skrev derfor til Gitte Ottosen (A), der i avisen udlovede de 100.000 kr. og som derfor måtte have en vis indsigt. Jeg ville gerne vide hvor mange udlændinge der var kommet til vores kommune indenfor de seneste to år, da jeg formodede, at det var disse mennesker pengene skulle bruges på. Gitte Ottosen (A) kendte ikke antallet af nytilkomne udlændinge og ville bare have pengene ud at arbejde, som hun skrev. Det betød altså ikke noget for hende, hvor længe modtagerne af pengene havde været i landet eller om de havde været danske statsborgere i årevis og derfor måtte formodes at være integreret for længst.

Og hvad er det så for problemer, Billund Kommune gerne vil have afhjulpet med denne integrationspulje? For mig at se er der kun de problemer på området, som kommunen selv har skabt og som de vedbliver med at skabe. Integrationspuljen er nemlig et problem i sig selv. Udvalgsreferaterne taler deres tydelige sprog. Pengene bliver brugt på intet mindre, end at vedligeholde det parallel samfund, som kommunen i årevis har betalt til.

Billund Kommune betaler f. eks. gladeligt til at udlændinge kan skabe deres egne sportsklubber, fremfor i integrationens navn, at henvise til de eksisterende idrætsforeninger. Dette betyder helt konkret, at mens mine børn selv skal betale for at gå til fodbold, kan udlændinge oprette egne foreninger og få tilskud, således at deres børn kan dyrke sport gebyrfrit.

Hvis jeg som almindelig borger gerne vil lære fransk, dans eller klaver, må jeg benytte aftenskolen eller musikskolen og selv betale. Også her gør kommunen forskel og betaler gladeligt for at udlændinge kan oprette egne foreninger hvor man bl.a. kan modtage modersmålsundervisning og kulturel dans og musik.

Eftersom kommunen har vedtaget at ovenstående, er integrationsfremmende, kan disse foreninger kvit og frit låne ellers dyre lokaler, til deres aktiviteter. Her mister kommunen hvad der kunne have været en pæn lejeindtægt.

Var kommunen oprigtigt interesseret i integration, ville de bruge pengene på dansk undervisning. Jeg er personligt bekendt med en udlænding der ikke er dansk statsborger endnu, som har boet her i en længere årrække og fortsat har problemer med det danske sprog, hvilket forhindrer vedkommende i at få ordentlig fodfæste på arbejdsmarkedet. Vedkommende er ikke længere berettiget til at modtage danskundervisning uden selv at skulle betale for det og kommer derfor ikke videre.

Integrationspuljen skulle gøre det lettere for udlændinge at komme ind på det danske arbejdsmarked, står der, men hvordan det?

Integrationspuljen bliver altså brugt på udlændinge der har boet i Danmark i årtier, udlændinge der skulle være integreret for længe, længe siden og til alt andet end integration. Bliver kommunen ved sådan, slår integration – også af kommende udlændinge fejl.

Eva Bach Thambipillai, bestyrelsesmedlem i DF Billund.

Comments Closed

%d bloggers like this: