Tamileelam’s nationale leder anmodede alle lande som havde listet LTTE som terrorister om at fjerne denne igen.

Home » homepage » Tamileelam’s nationale leder anmodede alle lande som havde listet LTTE som terrorister om at fjerne denne igen.

“Vi har aldrig tænkt at gore noget imod andre landes interesser – Vi ønsker at forny vores gode forbindelser med Indien”- Tamileelam’s nationale leder i hans årlige tale d. 27. november 2008.

Lederen for De Tamilske Tigre(LTTE), V. Pirapaharan, udtrykte i hans årlige tale på heltenes dag, at LTTE aldrig har stået i vejen for nationale, geopolitiske, eller økonomiske velfærd af noget som helst land. Ligeledes tilføjede han at de tamilske ønsker og aspirationer af det tamilske folk er harmløse for hvilket som helst land og eller dets velfærd. Yderligere tilføjede han at over den lange kamp som LTTE har kæmpet, har de aldrig planlagt at udøve ting imod noget land. Han anmodede alle lande som havde listet LTTE som terrorister om at fjerne denne igen.
Han sagde at selvom LTTE tog den væbnede kamp til sig, har det altid ønsket at løse det nationale tamilske problem på fredelig vis. Han sagde, ”Vi har aldrig været imod at modtage fredelige forslag og vi har aldrig tøvet med at deltage i freds processer.”
Han sagde at de prøver og anstrengelser LTTE er oppe imod nu, hverken er nye eller uimodståelige for deres bevægelse og udtrykte klart at anstrengelserne mod dem vil blive slået tilbage med den umådelige styrke som folket har.
Han udtalte sig også om forbindelserne mellem LTTE og Indien. Han sagde, ”Store forandringer finder sted i Indien. De stemmer som støttede vores kamp som var sat i ”bero” er begyndt at klinge højlydt igen.” Han udtrykte sit ønske om at forny det gode forhold til Indien.
Mens han udtrykte sin glæde til det Indiske folk sagde han, ”Trods havet skiller os, har Tamil Nadu, fuldt ud forstået os og vores pligt og har taget initiativ til at udtrykke deres støtte i denne tid. Det at det sker netop nu, har givet det tamilske folk på Tamil Eelam og vores bevægelse nyt håb. Jeg ønsker at udtrykke min glæde og kærlighed på dette tidspunkt til befolkningen og lederne af Tamil Nadu for deres stemmer og kærlighed som de har udtrykt. Han anmodede også den Indiske regering om at tage konstruktive skridt for at fjerne bevægelsen fra deres terror liste, hvilket er det eneste stykke som står i vejen for LTTE og Indiens gode forhold.”
Han udtrykte også sin glæde til den nye generation af tamilere som udgør det tamilske diaspora, for deres støtte til tamilernes friheds kamp.
Den fulde oversættelse af hans tale følger, dette er dog ikke en officiel oversættelse fra LTTE.

Mit kære folk af Tamileelam,

I dag er det vores heltes dag.

På denne dag mindes og ærer vi vores kære elskede helte, som ofrede dem selv for friheden af vores moderland, hvilket vil fylde vores hjerter for altid.
Det er for os en central dag af tilbageblik når vi ærer vores helte som har omdannet vores land fra et land som i mange år har været under fremmed styre til et land som nu afviser enhver fremmed undertrykkers vilje.
Det er vores nationale dag hvor vi graver dybt i vores hjerter, tanken om vores store helte, som døde og ofrede dem selv. Hvilket De gjorde for at vores land og vores folk vil leve med frihed og selv respekt.
Vores helte elskede dette land dybt. Fra den tid de åbnede øjnene for vores frihedskamp for vores hjemland til det tidspunkt hvor de lukkede øjnene permanent, har de ofre de har gjort ingen parallel i verdenshistorien. Intet land udover vores har på noget tidspunkt oplevet sådanne helhjertede helte som vores.
Det var i dette land vores helte blev født. De voksede op her og boede her. Det er på denne jord deres fodaftryk blev sat. Den luft De indåndede flyver stadigvæk rundt her. Fra ukendt tid, generation efter generation har det tamilske folk levet i dette land. Det var dette land vores helte elskede dybt. Vores helte døde for dette land og hviler under det nu. Det land hvor de hviler tilhører os. Det er vores eget land. Men en arrogant singalesisk nation står i vejen og er opsat på at besætte og overtage dette historiske land.
Alt menneskelig lidelse udspringer fra grænseløs grådighed. Med mindre man selv undgår at falde i en fælde af grådighed, vil man ikke stoppe med at få stillet sin tørst. Med dets grådighed for land, har den singalesiske nation indledt en militær vej af ødelæggelse. Det har søgt verdens støtte for at gå imod os. Det lever i en drømmeverden af militær sejr. Det er en drøm som de vil vågne op af. Det er sikkert.

Mit kære folk!
Tamil Eelam står over for en intens krig som aldrig før. Ved at angribe Vanni fra mange sider af, spidser krigen til. Da den singalesiske nation er besluttet på en militær løsning, er krigen blevet intens og udspredt. Den underliggende intension fra den singalesiske nation er at udslette det nationale liv og ressourcer tilhørende tamilere og undertrykke dem under fremmed singalesisk militær. Med udgangspunkt i dette synspunkt, får krigen fuld galop. Ved at sammensætte alt sin militære styrke, bakket op af landets velfærd og økonomi, har den racistiske singalesiske stat finansieret en krig på vores land. Vores frihedskæmpere, har opsat dem selv på at stå imod denne aggressive krig igangsat af den singalesiske regering. Med flere lande som finansierer folkedrabet mod det tamilske folk i Tamil Eelam, finansiere vi en defensiv krig for vort folks frihed.
I dag befinder vores bevægelse sig på en historisk rejse. I dette historiske øjeblik, har vi været oppe imod utallige konfrontationer og udfordringer. Vi har været oppe imod styrker langt stærkere end vores. Vi har haft direkte konfrontationer, endda mod super styrker, stærkere end vores. Vi har stået oprejst bølge efter bølge af angreb fra vores fjender. Stående selv, har vi optrevlet netværk og været ude for utallige anerkendelser, ligeledes også forræderi og sabotage. Vi stod som et bjerg og modstod alle farer som kom i form af storme. Når vi sammenligner med fortiden, er udfordringer i dag hverken store eller skræmmende. Vi vil modkæmpe disse udfordringer med vort folks styrke.
Dette land som den singalesiske stat prøver at besætte og undertrykke, har aldrig tilhørt dem. Dette land er vores. Siden ældgammel tid har den tamilske civilisation befolket dette land. Vores forfædre levede og døde her. Vores konger i fortiden byggede kongeriger og dynastier og styrede herfra. På dette land hvor vores rødder ligger dybt, ønsker vi at leve i fred og med ære og tage beslutninger om vores liv uden indblanding af udenlandske regenter.
Fra den dag hvor den britiske koloni blev erstattet af singalesisk undertrykkelse, har vi kæmpet for vores rettigheder – først fredeligt og derefter væbnet. Den politiske kamp for vores rettigheder for selvstyre har varet over 60 år. Gennem denne periode har vores kamp været igennem mange former, og fremgange. I starten, var det en fredsfyldt og demokratisk kamp af vores folk for retfærdighed. Det racistiske singalesiske styre svarede igen med væbnede og dyrisk vold for at undertrykke den fredsfyldte kamp det tamilske folk havde for deres politiske rettigheder. Det var da statsundertrykkelse bristede alle normer og vores folk var ude for direkte terrorisme, hvilket medførte at vores bevægelse blev født som et naturligt afkom i historien. Vi blev presset til at løfte våben for at beskytte vores folk fra den bevæbnede terrorisme fra den singalesiske stat. Den væbnede vej var ikke vores valg. Vi blev presset til det igennem historien.
Selvom vi blev presset til at vælge den væbnede vej, har vi altid ønsket at stoppe krigen og søge fredelige løsninger til det nationale spørgsmål for vore folk. Vores friheds bevægelse er altid klar til det. Vi er ikke imod en fredelig løsning. Vi har aldrig tøvet med at deltage i fredsforhandlinger. Fra Thimpu til Geneva, under forskellige historiske omstændigheder, har vi altid deltaget i freds processer for at løse det nationale spørgsmål på fredelig og politisk vis.
Selvom vi var ærlige og helhjertede, for at finde en fredelig løsning til det nationale spørgsmål, var alle talerne tomme. Den singalesiske stats uærlighed og tro på en militær løsning var årsagen til at fredsprocesserne aldrig blev til noget. Selv på et tidspunkt hvor vi havde knækket rygraden på det singalesiske militær deltog vi i fredsforhandlingerne mæglet af Norge. For at afslutte krigen, deltog vi ærligt og helhjertede i fredsforhandlinger i 6 år.
Vi fortsatte med at være tålmodige ved de angreb og provokationer som vi var ude for. Det var ikke fordi at vi stolede på den singalesiske stat, og troede på at de ville respektere vort folks retfærdige anmodninger, men det var for at vise den singalesiske stats krigs vanvid og på samme tid vise det internationale samfund vores vilje til fred.
Igennem freds processerne afholdt i forskellige hovedstader i verden, var der intet forsøg på at løse tamilernes krav og forhandle en løsning på det nationale spørgsmål. Sri Lanka anvendte fredsprocesserne for at gøre LTTE svage og snyde det tamilske samfund og det internationale samfund. Ved at anvende freds processerne som en maske, gjorde den singalesiske stat forberedelser på at finansiere en stor krig mod den tamilske nation. Ved at anvende fredsprocessens miljø, genopbyggede den singalesiske stat sin nedbrudte økonomi og genopbyggede deres militær som var gået i stykker. Den koncentrerede sig om store rekrutteringer, opfylde sit arsenal, styrke de væbnede styrker og specialiserede militæret. Alt imens den tamilske nation var beskæftiget med fredsopbygning, forberedte den singalesiske stat sig på krig.
Imens, gjorde nogen lande som opfattede dem selv som freds sponsorer, noget unyttigt som ødelagde fredsforhandlingerne. De anerkendte ikke vores frihedskamp mere, men stemplede den som en terrorist organisation. De satte os på deres sorte liste og erklærede os uønskede. Vore folk som lever i mange lande, fik begrænset deres politiske support i kampen for frihed. Humanitære aktiviteter, primært finansieret af vores eget folk, som arbejdede under de pågældende landes love, er kommet i klemme. Disse aktiviteter var ment at skulle støtte humanitær hjælp til hjælpeløse ofre som blev angrebet af det Sri Lankanske militær indenfor tamilske områder. Men alligevel blev disse humanitære aktiviteter malet som kriminelle aktiviteter i disse lande. Repræsentanter af det tamilske folk, sammen med samfundsledere blev arresteret og fængslet. De handlinger som blev begået af disse lande, fik sine konsekvenser for fredsprocessen, på den måde at vi ikke var en ligeværdig partner mere. Det gjorde også blot den singalesiske stat yderligere racistisk. Den singalesiske chauvinisme blev styrket og de løftede deres hoved og pressede på den militære vej.
Den singalesiske stat lukkede døren til fred og påbegyndte krigen mod den tamilske nation igen. Den freds aftale som var mæglet af det internationale samfund, blev brudt ensidigt af det singalesiske Sri Lanka. På underlig vis blev ingen stemme af protest hørt fra en eneste af fredssponsorerne. Ikke engang som en formalitet. En bekymring blev heller ikke udtrykt. Men omvendt, har nogen lande fra det internationale samfund suppleret med en stor mængde militært materiel, militær træning og ekspert viden, helt gratis. Dette har styrket den singalesiske stats folkemord mod tamilerne overskygget af begrebet, bekæmpelse af terrorisme.
I dag, har den singalesiske stat, som aldrig før, lagt deres tillid på deres militære styrke og på en militær løsning. Deres ønske om at indføre militær styre over det tamilske hjemland, er blot forøget. Som et resultat, er krigen intensiveret og stabil. Sandheden er at dette ikke er en krig imod LTTE som den singalesiske stat påstår. Dette er en krig mod tamilerne; imod den tamilske nation. Kortfattet, en folkedrabelig krig.
Denne krig har påvirkede civile tamilere mere end nogen som helst andre. Ved at pege krigen mod vort folk og sætte dem ud for umålelige lidelser, prøver den singalesiske stat at vende vort folk mod LTTE. Ved at lukke transport veje, forhindre mad og medicin og lade folket lide i en stram militær cirkel, har regeringen sørget for at lave en barrikade hvor de bomber inden for.

Vort folk har mistet deres private land og deres eget privatliv, de lever nu som vandrende flygtninge. De er blevet presset til at bære lidelserne fra fødsel til død. En kamp mod sygdomme, underernæring og uventede døds tidspunkter er en daglig kamp for flygtningene. Med det formål, at knække vort folks vilje har den singalesiske stat udsat dem for grænseløse prøver, lidelser og uretfærdighed. En stor økonomisk krig er blevet erklæret mod vort folk, deres økonomiske liv er blevet sløret og deres dag-til-dag liv hænger ikke sammen. I tamilske områder under militær kontrol, forsvinder hundreder af mennesker, eller bliver dræbt, hver måned. I singalesiske områder, er tamilske drab og forsvindinger blevet dagligdag.
Tamilske områder under militær besættelse tæller en forøget dagsorden med folkemord, i dag. Død, ødelæggelse, militær overgreb og åbent fængsels liv i ens eget land, er det som vort folk lider under i dag. Arrest, fængsling, tortur, voldtægt, mord og forsvindinger er den cirkel vort folk lever i dag. Men, vort folk har ikke mistet håbet. Intet mål, uanset hvor slemt, kan tage deres vilje fra dem. Deres håb om frihed er stadig stærk. Intet fly bombardement kan skubbe deres vilje for frihed ud. Vort folk er vant til at bære lidelser de er vant til at se ødelæggelse og tab, dagligt. Disse lidelser har blot styrket deres vilje og stadfæste deres ønske og trang til frihed. I denne tid har viljen til frihed vokset sig så stærk som aldrig før.
Vi har kæmpet i så lang tid, i så lange kampe, ofret så meget for intet andet end at vore folk skal leve i frihed; leve med ære of fred. Vi udfører denne kamp med den utrættelige og umålelige støtte fra det tamilske folk, verden over. Ved siden af, har vores kamp ikke rørt ved nationale interesser, geopolitiske interesser eller økonomiske interesser i noget land uden for Sri Lanka. Vort folks aspirationer og ønsker har ikke skadet de nationale interesser eller folk af noget land. På samme tidspunkt, bør det blive noteret at vi igennem vores lange frihedskamp, aldrig har udøvet nogen form for aggressiv akt imod en medlems stat af det internationale samfund.
Vores frihedsbevægelse, ligesom vore folk, har altid ønsket at fortsætte med at koordinere med det internationale samfund, ligeså vel som vores nabo Indien. Med dette i perspektiv, ønsker vi at skabe et værdifuldt miljø og udvikle venskab. Vi ønske at udtrykke vores goodwill og ser frem til at muligheden om at opbygge stærke konstruktive venskab. I koordination inviterer jeg de lande som har sortlistet os, til at forstå de dybe følelser og venskabelige tanker af vore folk, for at fjerne os fra jeres lister og anerkende vores friheds kamp.
I dag, sker der store forandringer i Indien. De store stemmer som supportede vores frihedskamp, genlyder igen i dag. Der er også indikationer på at vores frihedskamp vil blive accepteret der. Den positive udvikling i miljøet giver os vilje til at søge fornyede forbindelser med den indiske super magt. De tidligere forsøg fra Indien til at blande sig i konflikten, var skadesfyldte for det tamilske folk, ligeledes for deres kamp. Det racistiske singalesiske styre, konspirerede at bringe splid mellem vores friheds bevægelse og den indiske administration. Konflikten som opstod her af, endte med at blive en voldsom krig.
Det var fordi vi var opsat på at få friheden til vore folk, at friktioner opstod mellem vores bevægelse og Indien. Idet, vi aldrig har set Indien som vores fjende. Vort folk ser og har altid set Indien som vores ven. De har store forventninger om at den indiske supermagt vil tage positive skridt i vores nationale spørgsmål.

Trods havet skiller os, har Tamil Nadu, fuldt ud forstået os og vores pligt og har taget initiativ til at udtrykke deres støtte i denne tid. Det at det sker netop nu, har givet det tamilske folk på Tamil Eelam og vores bevægelse nyt håb. Jeg ønsker at udtrykke min glæde og kærlighed på dette tidspunkt til befolkningen og lederne af Tamil Nadu for deres stemmer og kærlighed som de har udtrykt. Jeg anmoder samtidig også den Indiske regering om at tage konstruktive skridt for at fjerne vores bevægelse fra deres terror liste, hvilket er det eneste stykke som står i vejen for LTTE og Indiens gode forhold.
Mit kære folk!
Ingen store forandringer er sket i det singalesiske politiske panorama. Politik er blevet udviklet til dæmonisk krig. I et land som helliggør Buddha som var forbillede for kærlighed og omsorg, hadede racister og var imod krig mod andre. Vi kan kun høre krigs trommer. Ikke en eneste lyd kan blive hørt omkring at krigen skal stoppes eller at der skal søges freds fyldte resolutioner til konflikten. I Singalesisk, fra politikere til spirituelle ledere, fra journalister til almindelige mennesker, har deres stemmer kun været i support af krig.
Tamil Eelam nationen ønsker ikke krig. Det prioterer ikke vold først. Det er den singalesiske nation som har opført krigen på vores nation, som tidligere har fulgt ahimsa vejen og spurgt til retfærdighed på fredelig vis. Da SAARC lederne fra vores region mødtes i Colombo, udtrykte vi vores goodwill og udtrykte stilstand i konflikten. Men den Sri Lankanske regering, afslog dette og fortsatte deres offensiver. Det er den singalesiske nation som har lagt uacceptable og fornærmende betingelser. Det er den singalesiske stat som fortsætter krigen.
Den singalesiske stat udfører en stor krig i form af et folkemord mod os i vort land, hvilket de nægter til den yderlige verden. Succesrige singalesiske regimer har sløret og snydt det internationale samfund fra starten af. Startende fra de runde borde konferencer, har listet nu endt ved at inkludere All Party konferencerne. Igennem denne periode fortsætter det internationale samfund med at være snydt. Det tamilske nationale spørgsmål, er ikke blevet taget seriøst. I mellem tiden har det singalesiske regimes soldater, splittet det tamilske land fra hinanden. Det var vippet fredfyldt liv ud af det tamilske land, gjort tamilerne vandrende flygtninge. Singaleserne har afvist at tilbyde tamilerne deres basale rettigheder, samtidig har de splittet det tamilske land i to, samt installeret anti-tamilsk bevæbnede grupper i administrationsposterne imens de kører et tyrannisk militær styre. Det fortsætter nu med krigen, hvor de tilbyder at komme med en løsning, men kun efter LTTE er slået. Ønsker det singalesiske regime at komme med en løsning efter det tamilske folk er undertrykt og dræbt? Ønsker det at vippe de rigtige repræsentanter til tamilerne og deres styrke ud før de kan tilbyde en løsning til det tamilske folk? Det singalesiske regime afviser at anerkende det historiske hjemland for tamilerne. I sådan en situation, hvordan vil de så være i stand til at tilbyde en retfærdig løsning til vore folk?
Når det kommer til det nationale tamilske spørgsmål, adopterer den singalesiske regering kun en politik. Det er tydeligvis en politik af undertrykkelse. Selv det spinkle håb at den singalesiske nation ville droppe sin vej af vold og tilbyde retfærdighed, er nu forsvundet. Ingen politisk ændring har taget form de sidste 60 år i den singalesiske nation. Derfor, at håbe det vil ske i den nære fremtid er håbløst. Vore folk er ikke klar til at stole på den singalesiske nation igen og blive snydt.

Det er sandt at Tamil Eelam er en lille nation på den samlede klode. Uanset hvad er det en nation med stort potentiale. Det er en nation med karakteristisk individualitet. Det har sit eget sprog, kulturel arv og historie. Singaleserne søger med sin militære vej at ødelægge disse. Det forsøger at slette tamilsk suverænitet og erstatte det med singalesisk suverænitet. Som den tamilske frihedsbevægelse, vil vi aldrig nogensinde, tillade singalesisk besættelse eller singalesisk dominans af vort land.
Uanset hvilke udfordringer vi er oppe imod, uanset hvilke tab vi har, uanset hvilke styrker som vi er oppe imod på vores vej, vil vi fortsætte vores kamp for frihed til det tamilske folk. På den vej som historien har vist, og som omstændighederne er i dag, vil vi fortsætte vores kamp indtil fremmed singalesisk besættelse af vort land er fjernet.
På dette historiske tidspunkt, anmoder jeg alle tamilere, hvor end de bor på jorden, til at hæve deres stemmer, med ærlighed og beslutsomhed, i support for vores friheds kamp, i support for deres brødre og søstre i Tamil Eelam. Jeg anmoder dem fra mit hjerte til at styrke vores friheds kamp og fortsætte deres aktive støtte til vores kamp. Jeg vil også anvende denne mulighed til at udtrykke og lykønske den tamilske ungdom som lever udenfor Sri Lanka, som har udført og udfører et stort arbejde som bidraget til friheden af vores nation.
Lad os alle tage en fast beslutning at følge vores heltes vej, som, i overbevisning af vores aspirationer for frihed og retfærdighed, ofrede dem selv og er blevet en del af vort lands og vore folks historie.
(the end)


%d bloggers like this: