இலங்கை

சேது பயங்கரவாதி ?-இலங்கைக்கு கடத்தி செல்ல நடாத்தபட்ட இரகசிய மந்திர ஆலோசனை ?

அண்மையில் இலங்கையில் வானொலி பேட்டி ஒண்றில் ஆசியன்ரிபியுன் ஆசிரியர் தனக்கு எதிராக பயங்கரவாதிகள் வளக்கு போட்டு தான் அந்த வளக்கில் மாவட்ட நிதிமன்றிலும் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றிலும் தோற்றுள்ளதாகவும் அது உச்ச நீதிமன்றில் உள்ளதாகவும் பயங்கரவாதிகளே தனக்கு எதிராக வளக்கு போட்டுள்ளதாக அறிவித்தார். ஆனால் இலங்கை ஜெனாதிபதி ஊடக அமைச்சராக இருந்தபோத இலங்கை ஜெனாதிபதி மகிந்த றாஜபக்ச முப்படை தளபதியாக இரந்தபோது சேதுவுக்கு எதிரான தீவிர பிரச்சாரம் இலங்கை அரசின் பத்திரிகைகளில் முக்கிவிடபட்டிருந்தமையும் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு சவால் விடும் […]

English

Norway backs UN resolution against Sri Lanka

Norway has joined other nations in calling for an investigation into civilian deaths in the country’s long and bloody civil war. The UN resolution wants answers to questions about, among other things, what happened to the thousands killed in the last months of the war. When it finally ended in 2009, after 27 years, most […]

Nyheder

Politikens skandaler fortsætter.

I dag bringer politikken en historie om Danske folkepartis Leder Pia kjærsgaard . Avisen skriver at Pia Kjærsgaard har plan om forlade sit parti. Ifølge en presse meddelelse fra Pia Kjærsgaard fremgår det dog, at dette må være ren ønsketænkning fra Politikkens side. I maj 2010 fejlciterede samme avis redaktøren fra Tamilvoice.dk, i et interview, […]

English

A Tamil group was sent to Europe on a SL Defense Chief’s mission

A group of 9 Tamils who were arrested in Italy by the police of that country on suspicions of refugee status seekers have disclosed that they were there to fulfill a mission of a SL defense chief, reports say. Because of this disclosure a Diplomatic crisis had been sparked. Italian police sources say that this […]

Nyheder

Køretøjer uden nummerplader brugt i Sri Lankas regeringsparties valgkampagne.

Sri Lankas primer minister Ratnasiri Wickremanayake`s søn Vidura Wickremanayake som opstiller til parlamentsvalget for regeringspartiet (UPFA) i Kalutara distriktet, benytter biler uden nummerplader i hans valgkampagne skriver Netavisen LankaTruth i dag. Han er ikke bekymret for politiet eller myndighederne til trods for at køretøjerne vil blive set over alt i distriktet med hans billede og […]

Nyheder

Australsk højeste ret undlod at fængsle 3 tamiler som støttede LTTE.

3 tamiler som alle indrømmede at have støttet modstandsbevægelsen De tamilske tigre, er i Højeste ret i Melbourne I Australien, gået fri for straf. Trioen havde indrømmet indsamling af mere end 1 million dollars til LTTE, en af dem havde endvidere skaffet elektronisk udstyr til bevægelsen. Højeste rets dommeren sagde at han var parat til […]

Nyheder

2 unge tamiler slået ihjel af Sri Lankas regerings paramilitær.

To tamiler på 17 og 24 år er blevet slået ihjel af den Srilankanske regerings kollisions parti og paramilitær gruppe, Eelam People’s Democratic Party (EPDP)´s medlemmer. Drabene fandt sted i henholdsvis Jaffna og Vavuniya områderne. Den14. marts blev den 17 årige studerende Thiruchelvam Kapilthev bortført i byen Chaavakachcheari i Jaffna og blev fundet dræbt og […]

Nyheder

Forfatter anhold efter anti statslig lov for kritisk bog om buddhisme.

En kvindelig Srilankansk statsborger, bosat i Bahrain, er blevet anholdt af Sri Lankas politi for at være involveret i anti statslige aktiviteter. Politiets talsmand SP Preshantha Jayakody i Colombo har bekræftet overfor en Colombo avis, at kvinden tilbageholdes på deres politistation. Et dagblad i Bahrain rapporterede i onsdags, at kvinden var blevet arresteret, efter at […]

Artikler

Mikkel W. Kaagaard, Sri Lankas nye talsmand i Danmark?

Den såkaldte Sri Lanka ekspert Mikkel W. Kaagaard har for nylig konkluderet, at tamiler ikke skal have ret til et frit og selvstændigt land og at tamilerne heller ikke engang skal have noget parti med et tamilsk navn. Mikkel W. Kaagaard bruger samme argument som Sri Lankas regering har brugt siden maj i år, hvor […]

Nyheder

Storstilede angreb på Jaffna aviser.

Alle de lokale Jaffna aviser der undlod at bringe en stor annonce mod LTTE, blev her til morgen angrebet af en væbnet gruppe. Opslagets afsender var `Tamil Front Protecting the Country`, der menes at være en paramilitær gruppe der samarbejder med regeringen. Tusindvis af lokale aviser udgivet af Valampuri, Uthayan og Thinakkural (Jaffna udgaven), blev […]