விரைவில் மதிவதனி, புதிய தகவலுடன் துவாரகாவின் 2வது கண்கலங்கும் பேட்டி

முன்னால் போராளிகள் தேசிய செயற்பாட்டாளர்களை விமர்சிப்பதை தவிற்குமாறு கோரிக்கை!
தலைவரின் குடுபத்தினர் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க விரும்பவில்லை!
தமிழ் மக்களின் தற்போதய நிலமை தொடர்பாக கதைக்கும் போது கண்கலங்கினார் துவாரகா