தமிழீழ விடுதலைப்பற்றாளன் குமரனுக்கு புகழ்வணக்கம்

டென்மார்க் கிரின்சட் நகரில் வசித்து வந்த குமாரதாஸ் சண்முகராசா (குமரன்) 13 -03 -2024 அன்று திடீர் உடல் நலக்குறைவால் சாவடைந்துள்ளார். குமரனுக்கு எமது புகழ்வணக்கங்கள்.டென்மார்க்க்கு இளவயதில் புலம்பெயர்ந்து வந்த குமாரதாஸ் சண்முகராசா (குமரன்) தமிழீழ விடுதலை மீது கொண்டிருந்த பற்றினால் ஒரு இளவயது...